Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Pårørende skal inddrages mere i psykiatrien

Regionerne vil med de nye pakkeforløb i psykiatrien inddrage de pårørende endnu mere end i dag. Den årelange tradition med støtte til de pårørende skal videreudvikles, så deres ressourcer bruges bedst muligt i sygdomsforløbet.

Familie og venner til patienter med psykiske lidelser skal inddrages bedst muligt i behandlingen af psykisk syge. Det er et af elementerne i de pakkeforløb for patienter med psykiske lidelser, som Danske Regioner er i gang med at udvikle. Alle regioner har i dag en pårørende-politik, men regionerne ønsker med pakkeforløbene at systematisere kontakten til de pårørende.

I en undersøgelse, som Danmarks Radio har foretaget sammen med pårørendeforeningen Bedre Psykiatri, svarer 45 procent af de pårørende til psykiatriske patienter, at de selv lider af angst, og 77 procent af de pårørende oplever at have søvnproblemer.

- Der er tradition for at inddrage de pårørende i behandlingen i psykiatrien, men tallene tyder på, vi skal se på hvor og hvordan, vi kan gøre det bedre end i dag. Både for at gavne patienten men også for at sikre, at de pårørende er så trygge, som det er muligt ved deres familiemedlems eller vens sygdom. Med de kommende pakkeforløb vil vi blandt andet systematisere inddragelsen af de pårørende bedre end i dag, siger vicedirektør i Psykiatrien i Region Hovedstaden, Peter Treufeldt, som er formand for den styregruppe i Danske Regioner, der skal udvikle pakkeforløbene.

Styregruppen skal fastlægge rammerne for pakkeforløb og sikre implementering af forløbene i forhold til udredning, behandling og rehabilitering. De første nationale pakkeforløb vil ligge klar til implementering i midten af 2012.

Formålet med pakkeforløbene er at sikre flere patienter kan tilbydes udredning og behandling af ensartet høj kvalitet , uanset hvor i landet patienten bor. Inddragelse af pårørende er et af elementerne i pakken.

- De pårørende har viden om patienten, der er væsentlig for behandlingsforløbet. De skal inddrages gennem et tæt og ligeværdigt samarbejde med respekt for patientens ønsker. De er også betydningsfulde støttepersoner, og erfaringerne viser, at et godt samspil med de pårørende kan forkorte indlæggelsestiden. Derfor er det netop det område, som vi har og skal have fokus på, siger Peter Treufeldt.

Læs her på regioner.dk

Webredaktør
Regionhovedstaden
Email:


Webredaktør
Jannie Eismark
Email:Dig3lh796-8EOmcB@AWhZ00r.dk