Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

1-årig kognitiv misbrugsuddannelse

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig effektiv til behandling af misbrug og i forebyggelsen af tilbagefald.
 

Formål:
Formålet med uddannelsen er, at deltageren tilegner sig en grundlæggende viden om behandling af mennesker med rusmiddelrelaterede problemer samt opnår færdigheder til at integrere og anvende denne viden i sit daglige arbejde.

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer, der i deres daglige arbejde møder mennesker med rusmiddelrelaterede problemer. Det er dog ikke et krav for deltagelse, at man har et misbrugsfagligt arbejde.

Indhold:I undervisningen tages udgangspunkt i en motivationspsykologisk og kognitiv adfærdsterapeutisk referenceramme.

Emner:

 • Introduktion til uddannelsen
 • Motivationssamtalen
 • Indføring i kognitiv teori og metode herunder angst og depression
 • Misbrug og afhængighed
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Gruppebehandling
 • Kommunikation
 • Selvværdstræning og vredeshåndtering
 • Introduktion til behandling af personlighedsforstyrrelser
 • Mindfulness
 • Kognitiv færdighedstræning
 • Afslutning og evaluering

Form og forventninger:
Undervisningen består af teoretiske oplæg, eksempler fra praksis samt øvelser.

Det forventes at deltagerne er villige til at afprøve metoderne, deltage aktivt i øvelserne og bidrage med erfaringer fra egen praksis. Det er derfor en forudsætning for deltagelse i uddannelsen, at deltagerne har kontakt med brugere, klienter, patienter eller andre, og at der er mulighed for at afprøve metoderne i kontakten med disse.

Udstedelse af deltagerbevis kræver en fremmødeprocent til undervisningen på 80%.

Afsluttende opgaver:
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig individuel opgave på 4-5 normalsider. Der gives efterfølgende en individuel tilbagemelding.

Litteratur:
Der vil være litteratur til hver undervisningsgang, der forudsættes læst. Grundbogen "Kognitiv Terapi, nyeste udvikling" af Mikkel Arendt og Nikole Rosenberg, Hans Reitzels forlag 2012, kompendium samt Rusmidlernes biologi udleveres ved uddannelsesstart.

Opstart og varighed:
Uddannelses starter den 8. oktober 2013, og der er i alt 15 kursusdage. Uddannelsen afsluttes i april 2014.  Undervisningen foregår i tidsrummet 9:00-15:00.

Underviserne:
Anna Cosar er uddannet cand.mag i filosofi og psykologi og er i gang med en 4-årig kognitiv terapeutisk efteruddannelse hos Wattar-gruppen i Købehnavn. Anna har været ansat i Misbrugscentret i 4 år og arbejder med behandling af voksne med misbrug og afhængighed - både individuelt og i grupper. Er medlem af MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Cecilie Langebjerg er uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en 4 årig kognitiv terapeutisk efteruddannelse hos Wattar-gruppen i København. Cecilie har været ansat i Misbrugscentret i 9 år og har primært arbejdet med behandling af voksne med misbrug og afhængighed både individuelt og i gruppe. Cecilie har desuden mange års erfaring med undervisning.

Gitte Bergenhagen er uddannet pædagog. Hun har mange års erfaring med behandling af især unge med problematisk forbrug af rusmidler samt forældre til de unge. Hun har desuden mange års erfaring med undervisning. Medlem af MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Bodil Heiberg er uddannet psykolog og har i mange år beskæftiget sig med familier, hvor en eller flere i familien har et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer. I det familieorienterede arbejde bruges systemisk metode og det foregår både individuelt og i grupper med både børn, voksne og par.

Sted:
Misbrugscentrets undervisningslokale, Skansevej 2C, 3400 Hillerød

Forplejning:

Alle dage vil der være kaffe og the fra kl. 08.30. Der er ikke yderligere forplejning på kurset.

Antal deltagere:

20 deltagere.

Pris og tilmelding:
Pris kr. 25.500,- incl. materialer. Kurset skal betales ca. 2 måneder inden kursusstart.  

Tilmelding sker ved henvendelse til Nordsjællands Misbrugscenter på telefon 51 63 36 63

Afmeldingsfrist
Afmeldingsfristen er en måned inden kursets start. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb.
Betalingen er bindende og refunderes ikke efter ovennævnte frist. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til en anden deltager fra samme virksomhed.