​​​

Praktisk information

Når et barn flytter ind på 3Kløveren, er der en del praktik, der skal falde på plads. 

Når et barn bor på 3Kløveren får det lomme- og tøjpenge. ​Beløbets størrelse er cirkulærebestemt og er beregnet til, at barnet har penge til eget forbrug og underholdning, når det er på 3Kløveren.

Pengene administreres af kontaktpædagogen til forbrug på institutionen, men forældrene kan til enhver tid gå i dialog med kontaktpædagogen og give udtryk for, om de har særlige ideer til, hvordan barnet bruger sine penge.

Det er 3Kløverens ansvar at sørge for, at pengene bruges, så der er råd til alt, hvad barnet har behov for i løbet af et år. Det aftales ofte, at forældrene arbejder sammen med kontaktpædagogen om, hvilket tøj barnet går i.

Det er vigtigt for 3Kløveren at arbejde tæt sammen med børnenes familier og imødekomme de ønsker, de har. Samtidigt er det også 3Kløverens ansvar at tage vare på helheden, og det kan derfor indimellem være vanskeligt at imødekomme alle individuelle ønsker. 

Som udgangspunkt vil vi dog altid gerne gå i dialog, og man skal derfor som forældre ikke holde igen med at udtrykke de ønsker, man har.Redaktør