Samarbejdet mellem 3Kløveren og kommunerne

​3Kløveren er en af Region Hovedstadens tilbud til børn og unge med udviklingshæmning, men 3Kløveren sælger pladser til alle kommuner i landet, der har behov for at tilbyde støtte til familier, der har børn med udviklingshæmning.​