Kørsel

​3Kløveren har en kørselsordning, hvor tilpasning til rute og tidspunkt er nødvendig.

Kørsel mellem dagtilbud/skole og 3Kløveren:
Transport til og fra skole, børnehave SFO mv. planlægges og afregnes uden 3Kløverens mellemværende, men varetages i samarbejde direkte mellem dagtilbuddet og kommunen. Kørsel til lægelig behandling

Kørsel til undersøgelser/behandling:
Dette varetages af 3Kløveren under de forudsætninger der står beskrevet i kontrakten om bopæl og tilknytning til hospital og sundhedssystem.

Hvis kommunen sammen med forældrene beslutter, at barnet skal beholde tilknytning til et ikke lokalt sundhedssystem finansieres befordring til og fra undersøgelser og/eller behandling af kommunen.

Her kan du hente vores kontrakt om Kørsel (PDF)

Redaktør