Visitation

​Forældre og andre, der er interesseret i at besøge 3Kløveren, er altid velkommen til at ringe til os og aftale en tid for et besøg.

Visitation til en plads på en af 3Kløverens to afdelinger, Margueritten eller Åbjerggård, sker ved, at sagsbehandleren henvender sig til 3Kløveren. Dette sker ved at skrive til vores ”sikkerpost” mailboks: 3-kloeveren@hav1.regionh.dk, eller ringer til forstanderen på telefon +45 3043 8270.
Hvis forstanderen og sagsbehandleren bliver enige om, at barnet er i 3Kløverens målgruppe, sendes beskrivelser af barnet (maksimalt 6 måneder gamle) til ovenstående mailadresse.

Forstanderen sender derefter materialet videre til psykologen og til den faglige leder på den relevante afdeling.

Hvis familien specifikt ønsker en plads på den ene af afdelingerne, kan barnet indskrives, hvor der er en ledig plads, og senere tilbydes at flytte til den anden afdeling.​

Redaktør