Forældre, Besøg & Økonomi

​Når et barn flytter ind på 3Kløveren, er det, fordi barnet har behov for ekstra ressourcer, som man ikke kan forventes at have i en almindelig familie.​..

​...det kan være fordi, der er søskende, som også har brug for forældrene, eller fordi barnet selv har så vanskelig en problemstilling, at det har brug for rammer, der ikke kan gives i en familie. Eller det kan være fordi forældrene har behov for støtte og aflastning. Uanset hvad grunden er, så er det en vanskelig situation for forældre at stå i.


Besøg hos barnet på 3Kløveren
Forældre, søskende og andre pårørende er altid velkomne til at besøge barnet hos os.

Selvom barnet bor hos os, er det stadig forældrenes barn, og vi forventer derfor også, at forældrene er med til at påvirke barnets hverdag, ligesom det er et mål, at barnet bevarer sin tætte tilknytning til familien.

Det aftales, når barnet flytter ind, hvor hyppigt og hvor længe barnet skal hjem på besøg hos familien.

Forældrene deltager i videst muligt omfang i barnets liv. Det kan være indretning af værelset, tøj køb, frisør mv., men i særlig grad også, når barnet skal til undersøgelser på sygehus, hos tandlæge eller hos speciallæge mv..​

​Når barnet bor på 3Kløveren modtager det lommepenge
Lommepengenes størrelse er cirkulærebestemt og beregnet til, at barnet har penge til eget forbrug og underholdning. Pengene administreres af kontaktpædagogen til forbrug på institutionen, men forældrene kan til en hver tid gå i dialog med kontaktpædagogen og give udtryk for, om de har særlige ideer til, hvordan barnet bruger sine penge.

Barnet får også tøjpenge, når de bor på 3Kløveren
Det er 3Kløverens ansvar, at beløbet, der også er cirkulærebestemt, strækker, så der er råd til alt, hvad barnet har behov for i løbet af et år.

Det aftales ofte, at forældrene arbejder sammen med kontaktpædagogen om, hvilket tøj barnet går i.

Det er vigtigt for 3Kløveren at arbejde tæt sammen med børnenes familier og imødekomme de ønsker, de har, men det er også 3Kløverens ansvar at tage vare på helheden, og det kan derfor indimellem være vanskeligt at imødekomme alle individuelle ønsker. Som udgangspunkt vil vi dog altid gerne gå i dialog, og man skal derfor som forældre ikke holde igen med at udtrykke de ønsker, man har.

 Mere forældre-relateret indhold her: