​​​

Samarbejde med forældre og pårørende

​Forældrene er 3Kløverens vigtigste samarbejdspartnere i bestræbelserne på at give det bedste tilbud til børnene og de unge.

Når et barn flytter ind på en af 3Kløverens to afdelinger; Margueritten eller Åbjerggård, er det en følelsesladet og svær situation for forældre, søskende og måske andre pårørende.

Der er ingen børn, der får tilbudt en plads hos os, hvis ikke det er vurderet, at barnet og/eller familien har et massivt behov for støtte. 

Forældrene er sammen med barnets dagtilbud vores vigtigste samarbejdspartnere i bestræbelserne på at give det bedste tilbud til barnet og familien.

Selvom barnet bor på 3Kløveren, er forældrene stadig de vigtigste i barnets liv, og det er essentielt, at barnet bevarer en tæt tilknytning til familien.

I et samarbejde mellem forældre, kommune og 3Kløveren aftales det, hvordan samværet skal være, hvad enten det drejer sig om besøg på 3Kløveren, eller om barnet er hjemme på besøg.

Forældrene deltager i videst muligt omfang i barnets liv. Det kan være køb af tøj, frisørbesøg mv., men i særlig grad også, når barnet skal til undersøgelser på sygehus, hos tandlæge eller hos speciallæge mv. I hver enkelt situation aftales det, hvem der gør hvad.

Det er vores erfaring, at det kan være vanskeligt at huske alt det, man gerne vil videregive om barnet, eller de informationer man får om stedet. Vi har derfor lavet en samarbejdsaftale, der hjælper os med at huske alle de vigtige ting, vi skal have aftalt indbyrdes, når vores samarbejde starter.

Samarbejdsaftalen er det værktøj, som vi bruger til at forventningsafstemme vores samarbejde, så vi ved, hvad familien ønsker for deres barn, og så de ved, hvad vi kan tilbyde.

Aftalen revideres en gang årligt i forbindelse med den årlige opfølgning på handleplanen.​

Redaktør