Forældreråd

​På 3Kløveren har vi et forældreråd på hver af vores afdelinger, da det i praksis har vist sig, at det ikke er hensigtsmæssigt at blande de to sammen.

​For at have afklaret vores forventninger til forældrerådet, hvad enten man sidder der som forældre eller som ansat, har vi udarbejdet en forretningsorden.

Generelt:

 • Der vælges en formand blandt forældrene.
 • Der kan ikke diskuteres personsager med mindre de er af principiel karakter.
 • Der holdes møder 4 gange årligt.
  Mødetidspunktet er normalt kl. 19.00-21.00 og ligger på torsdage i ugerne 5, 15, 35 og 45.
  Møderne planlægges et kalenderår frem.
  I uge 35 inviteres forældrerådet ud at spise som tak for deres bidrag i forældrerådet - her inviteres de to forældreråd sammen.
 • Alle forældre kan blive medlem af forældrerådet.
  Der er ikke begrænsning i antallet af forældre, og det tilstræbes, at alle huse/team er repræsenteret med mindst en forælder.
  Afdelingen repræsenteres af den faglige leder.
  Personalet er repræsenteret med én medarbejder.
 • Den faglige leder indkalder til mødet og er mødeleder.
  Der sendes mail ud 14 dage før mødet, hvor forældrene gives mulighed for at komme med punkter til det kommende møde. Dagsorden sendes ud senest en uge før mødet afholdes.
 • Der skrives referat af alle møder.
  Referater sendes ud på mail.
  De godkendte referater sendes til alle forældre.
  De, der ikke har en mailadresse, modtager en papirversion.
 • 3Kløveren har to forældreråd; et på Margueritten og et på Åbjerggård.
  De to forældreråd holder møde sammen i august.
 • Forstanderen har det overordnede ansvar og den endelige beslutningskompetence.
 • Forældrerådet tilbydes en observatørplads i ansættelsesudvalg ved faste stillinger.
 • Forældrerådet tilbydes at sidde med i diverse arbejdsgrupper, for eksempel byggeudvalg, haveudvalg og festudvalg.

Forældrerådenes opgaver er at;

 • Give sparring med forstanderen til at træffe de rette beslutninger for 3Kløveren,
 • Deltage i gennemgang og drøftelse af afdelingens budget/økonomi,
 • Være med til at pege på løsninger i særlige problemstillinger,
 • Bidrage til det fortsatte arbejde med 3Kl​​​​øverens værdigrundlag,
 • Deltage i debatter om gensidige ønsker til samarbejdet mellem 3Kløveren og forældrene – en forventningsafstemning,
 • Diskutere principielle retningslinjer af almen interesse.

Forstanderen skal;

 • Holde forældrerådet løbende underrettet ved større sager som for eksempel klager, tilsyn o. lign.,
 • Sende referater fra lokalrådsmøder og MEDudvalgsmøder,
 • Inddrage forældrerådet i arbejdet med afdelingernes udviklingsplaner – hvad skal 3Kløveren stå for, blive kendt for.
Redaktør