​​​

Margueritten

Margueritten ligger tæt på naturskønne omgivelser i Snekkersten og består af tre grupper - Kilden, Sletten/Engen og Gården. De tre grupper er inddelt efter børnenes udfordringer og behov og er sammensat af tværfaglige faggrupper. Pædagogikken er styret af de problemstillinger, børnene har. De fysiske rammer på Margueritten giver mulighed for at skabe hjemlige rammer og tager hensyn til praktiske krav samtidigt med, at vi kan skabe et godt pædagogisk miljø.

Børnenes rammer
Alle børn har deres eget værelse, som indrettes individuelt sammen med eller af forældrene. Herfra er der adgang til gruppens fælles opholdsstue med et køkken, som bruges til hyggeligt samvær i det omfang børnene kan rumme det. Maden produceres primært i Marguerittens store fælleskøkken, men køkkenerne i grupperne giver mulighed for, at de børn og unge, der har glæde af det, kan hjælpe med mindre fødevareproduktion, som indgår i det pædagogiske arbejde og i den praktiske hverdag. Som udgangspunkt deler to børn et stort badeværelse.

Fællesarealer
Udemiljøet består af en dejlig gammel have, en stille atriumgård og et cykle-/legeområde.
Margueritten har desuden fællesrum, som alle børnene kan bruge sammen med personalet. Der er også direkte adgang til de fælles udearealer, der blandt andet indeholder bålplads, gynger, trampolin og frugttræer.​ Haven er opdelt, så børnene stadig har fornemmelsen af at være skærmet, når de er udenfor. 

Redaktør