Margueritten

Marguerittens 3 teams er for 14 børn og unge med udviklingshæmning, samt en aflastningsplads, som deles af en mindre gruppe børn. Margueritten ligger tæt på naturskønne omgivelser i Snekkersten.
De fysiske rammer på Margueritten giver mulighed for at skabe hjemlige rammer og tager hensyn til praktiske krav og til, at vi kan skabe et godt pædagogisk miljø.

De tre teams på Margueritten er sammensat, sådan at der hovedsageligt bor mindre børn i Team1, teenagere i Team2 og Team4 er en skærmet enhed. Den pædagogik, der er i teamet er styret af hvilke problemstillinger, børnene har.

Børnenes rammer
Alle de fastboende børn har deres eget værelse, som indrettes individuelt sammen med eller af forældrene. Herfra er der adgang til gruppens fælles opholdsstue med et køkken, som bruges til hyggeligt samvær. 
Maden produceres primært i Marguerittens store fælleskøkken, men køkkenerne i grupperne giver mulighed for, at de børn og unge, der har glæde af det, kan hjælpe med mindre fødevareproduktion, som indgår i det pædagogiske arbejde og i den praktiske hverdag. Som udgangspunkt deler to børn et stort badeværelse. 

Aflastning
Udover de fastboende børn deler 8 børn 1 aflastningsplads. Aflastningsdelen er en del af Team1, og børnene benytter, så vidt det er muligt, det samme værelse hver gang, de overnatter hos os. Værelset indrettes med personligt præg til det enkelte barn, når det overnatter.

Fællesarealer
Margueritten har desuden nogle fællesrum, som alle grupperne bruger. Her er der blandt andet kuglebad, sanserum og kreativt værksted. Desuden har alle grupperne direkte adgang til de fælles udearealer, der blandt andet indeholder bålplads, gynger og æbletræer.​

Redaktør