Om os

3Kløveren er et døgntilbud til børn og unge med udviklingshæmning, og vi er sat i verden for
…at skabe de bedste rammer for, at barnet med udviklingshæmning har en god barndom og får mulighed for at udvikle sit fulde potentiale.

​3Kløveren hører under Den Sociale Virksomhed

Den Sociale Virksomhed er én blandt Region Hovedstadens 12 virksomheder. Den Sociale Virksomhed består af en central administration og 18 tilbud inden for det sociale område.

Læs mere om Den Sociale Virksomhed og se vores målsætninger i Rammer og Retning 2019-2022.

Her kan du se en saml​et liste med tilbuddene fra Den Sociale Virksomhed.

​​3Kløverens målgruppe​

Målgruppen er børn og unge i alderen 0-17 år med udviklingshæmning og psykiatriske diagnoser. På grund af spredningen i børnenes funktionsniveau og alder samt kompleksiteten af diagnoser, har vi en differentieret tilgang til børnene og altid individuelt tilrettelagte forløb.

Her kan du læse mere om vores målgruppe​.


​​​Hvis du vil klage

Har du en oplevelse af, at du – eller en af dine pårørende – ikke har fået en tilfredsstillende behandling på 3Kløveren, hører vi gerne fra dig.

Du skal i første omgang henvende dig  til os. Hvis du henvender dig skriftligt, får du svar inden for fire uger.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret fra tilbuddet, kan du kontakte Den Sociale Virksomheds Fællesadministration. Henvendelsen skal ske skriftligt til sociale@regionh.dk  

Du får skriftligt svar på din henvendelse fra Fællesadministrationen inden for fire uger. 


​3Kløveren består af to afdelinger

3Kløveren består af to afdelinger: Margueritten og Åbjerggård, som ligger i Snekkersten og Frederikssund. Begge steder er børnene opdelt i enheder, der hver især fungerer som familiegruppe for barnet. På Margueritten er der plads til 14 børn og unge. På Åbjerggård er der plads til 12 børn og unge.

Her kan du se mere om de ​to afdelinger.