Om os

3Kløveren er et døgntilbud til børn og unge med udviklingshæmning, og vi er sat i verden for
…at skabe de bedste rammer for, at barnet med udviklingshæmning har en god barndom og får mulighed for at udvikle sit fulde potentiale.

​3Kløveren hører under Den Sociale Virksomhed

Den Sociale Virksomhed er én blandt Region Hovedstadens 12 virksomheder. Den Sociale Virksomhed består af en central administration og 18 tilbud inden for det sociale område.

Her kan du se en saml​et liste med tilbuddene fra Den Sociale Virksomhed.

​​3Kløverens målgruppe​

Målgruppen er børn og unge i alderen 0-17 år med udviklingshæmning. På grund af spredningen i børnenes funktionsniveau, alder og kompleksiteten af diagnoser, har vi en differentieret tilgang til børnene og altid individuelt tilrettelagte forløb.

Her kan du læse mere om vores målgruppe​.

​3Kløveren består af to afdelinger

3Kløveren består af to afdelinger: Margueritten og Åbjerggård, som ligger i Snekkersten og Frederikssund. Begge steder er børnene opdelt i enheder, der hver især fungerer som familiegruppe for barnet. På Margueritten er der plads til 14 børn og unge, samt 1 aflastningsplads, der deles af en mindre gruppe børn. På Åbjerggård er der plads til 12 børn og unge.

Her kan du se mere om de ​to afdelinger.