Målgruppe

​3Kløverens målgruppe er børn og unge fra 0-18 år, der alle har udviklingshæmning og ofte også psykiatriske diagnoser. 

​Flere diagnoser og funktionsnedsættelse

Ofte har børnene og de unge mennesker også andre diagnoser indenfor handicapområdet og psykiatrien, og flere har syndromer, der er mere sjældne. 

Diagnoserne og funktionsnedsættelserne varierer fra barn til barn, men fælles for dem alle er, at de har været stærkt udfordret fra fødslen, samt at deres faktiske alder og deres funktionsniveau ikke er i overensstemmelse.

Behov for særligt pædagogisk miljø

Forud for anbringelsen på 3Kløveren er der ofte forsøgt andre muligheder, for eksempel plejefamilie, støtte i hjemmet og aflastningstilbud, men vanskelighederne i forbindelse med at rumme barnet er blevet så store, at det kræver et særligt pædagogisk miljø.

​Stort ressourcebehov

Børnene har det til fælles, at de har et stort ressourcebehov - også set i sammenligning med andre børn indenfor målgruppen. Det vil sige, at de diagnoser og syndromer, som 3Kløverens børn har, er karakteriseret ved ofte at være i svær grad.​