Råd og udvalg på 3Kløveren

​På 3Kløveren har vi forskellige råd og udvalg, som har til hensigt at højne både de fysiske og pædagogiske rammer for både børn og personale.

MED-udvalget

MED-udvalget er et udvalg, der består af forstander, personaleledere, tillidsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter fra begge afdelinger. Formålet med MED-udvalget er at skabe et stærkt fundament for spørgsmål vedrørende organisationens udvikling i forhold til fysiske rammer og i forbindelse med personale. MED-udvalget holder møder 6 gange om året på skiftevis Åbjerggård og Margueritten. Når mødet er afholdt, sendes referat ud til alle ansatte på advis i Bosted, som. Du er forpligtet til at læse referatet, så du kan være opdateret om ting, der vedrører organisationen. 
Medarbejderrepræsentanterne er ansvarlige for at inddrage den resterende personalegruppe i MED-udvalgets beslutninger og diskussioner, og det er også til dem, man skal henvende sig, hvis man har ting, man gerne vil have op i MED-udvalget.​

Fagligt udvalg

​​Fagligt Udvalg er et udvalg, hvis formål er at sikre, at det faglige fundament for 3Kløverens pædagogik er stærkt og gennemtænkt. Fagligt Udvalg holder møde 6 gange årligt og består af en pædagog fra hver gruppe, samt psykologen, de faglige ledere og forstanderen. Efter hvert møde sendes et referat ud på advis i Bosted. Det er vigtigt at læse dette referat, da det er vigtigt at være opdateret omkring den faglige udvikling på 3Kløveren. Fagligt Udvalgs omdrejningspunkt har fokus på kerneopgaven.​​​​

​​Lokale råd

Begge afdelinger har et Lokalråd, hvor der sidder en repræsentant fra hvert team på afdelingen. Udvalget skal fungere som toneangivende for MED-udvalget, og tager sig af praktiske ting, der har indflydelse på medarbejdernes hverdag. Udover Lokalrådet har begge afdelinger i perioder nedsatte arbejdsudvalg, som arbejder med særlige projekter. Der findes også festudvalg på afdelingerne, som har ansvaret for at organisere og arrangere de forskellige arrangementer på afdelingerne.

Redaktør