Eksterne tilsyn​​

Tilsynene er til for at sikre, at vi lever op til de standarder, der er gældende for vores daglige virke og samarbejdet med de tilsynsførende er derfor også væsentligt og kærkomment for os, når vi i hverdagen tilrettelægger de forskellige aktiviteter.

Her kan du se de tilsyn, som fylder mest i hverdagen og klikke dig videre til den seneste tilsynsrapport.

Dertil kommer en del mindre tilsyn, som for eksempel tilsyn af varmtvandsbeholderen, lifte, badekar, institutionsbus og generelle byggesyn m. fl.

​​​Intern audit

På 3Kløveren arbejder vi efter Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. I samarbejde med Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden afholder vi intern audit, hvor vi undersøger om vores arbejdsgange er indrettet, så vi overholder standarderne fra Den Danske Kvalitetsmodel. 
Ved at klikke på en af de​​ nedenstående åbnes vejledningen til standarden med 3Kløverens lokale tilføjelser i et nyt vindue.

Vi arbejder med standarder på følgende områder:

  • Individuelle planer og indflydelse på eget liv

  • Indflydelse på eget liv

  • Kommunikation

  • Medicinhåndtering​

  • Magtanvendelse

  • Utilsigtede hændelser

  • Kompetenceudvikling

  • Faglige tilgange, metoder og resultater

  • Forebyggelse af vold og trusler

  • Fysisk og mental sundhed

De faglige ledere afholder audit på magtanvendelse, forebyggelse af vold og trusler, individuelle planer, faglige tilgange metoder og resultater og utilsigtede hændelser. Fagligt Udvalg, psykologen og den øvrige ledelse deltager som auditpanel.

3Kløverens sygeplejerske afholder audit på standarder for medicinhåndtering og fysisk og mental sundhed. I auditpanelet deltager en SOSU-assistent samt en pædagog fra hver afdeling. Sygeplejersken kontrollerer løbende, at disse standarter overholdes.

Personalelederne på henholdsvis Margueritten og Åbjerggård afholder audit på kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og ledelse. Her indkaldes MED-udvalget som auditpanel.