Pædagogik og værdier

Medborgerskab, demokrati, medbestemmelse og ytringsfrihed er bærende elementer i det danske samfund og derfor også pejlemærker for de mål, vi sætter for børnene på 3Kløveren.