Faglig udvikling

​Den faglige udvikling i 3Kløveren tager direkte afsæt i beskrivelsen af vores kerneopgave.

​Det er MEDudvalget, der ud fra en samlet vurdering lægger en 2-3 årig strategi for kompetenceudviklingen.

I 2014 har alle medarbejdere gennemgået et kompetenceafklaringsforløb, hvor de er blevet testet efter to nationalt udarbejdede tests, en i dansk og en i grundlæggende kendskab til IT.
Derudover indgik en række spørgsmål målrettet vores praksis, som var udarbejdet i et samarbejde mellem medarbejderrepræsentanter, ledere, psykolog og UCC-Sjælland.

De individuelle testresultater er afleveret individuelt af UCC’s repræsentant i projektet og gennemgås på dette års MedarbejderUdviklingsSamtaler. Endvidere bliver de retningsgivende for, hvor der tilbydes kompetenceudvikling.

Alle uanset stillingsbetegnelse arbejder for at løse kerneopgaven bedst muligt ud fra deres specifikke funktion. Vi arbejder derfor med kompetenceudvikling ud fra flere forskellige perspektiver som for eksempel; interesser, stillingsbetegnelse og arbejdsfunktion, hvilke faglige ressourcer et team har, og hvilke de mangler for at kunne udføre kerneopgaven.

Vi deltager i størst mulig udstrækning i de kursusforløb og teamdage som Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden afholder, men laver også interne undervisningsforløb ved bl.a. vores psykolog og sygeplejerske.
Vi har intern undervisning for nye kolleger, for studerende, om medicin, og om forflytning.

Vi afholder 1-2 gange om året en personaledag for alle medarbejdere, og alle team har årligt et forløb af to dages varighed, hvor de indgående drøfter, hvordan teamet fungere i hverdagen, og hvordan de bedst understøtter, at børnene når de mål, der er sat i deres pædagogiske handleplaner.

Teamene har alle supervisionsforløb med psykologen.

Hvert år tilbyder vi 3 – 5 pædagoger at deltage på moduler i Diplomuddannelsen i Specialpædagogik på University Collage Sjælland.

Dertil kommer mindre kurser og temadage i løbet af året.

Redaktør