Magtanvendelse

På 3Kløveren møder vi alle børn med den holdning, at børn opfører sig ordentligt, når de kan. Det betyder, at vi ser problemskabende adfærd som et ydre udtryk for en indre tilstand hos barnet. 

Børnene mødes af professionelt personale, der ud fra en grundlæggende viden om konflikthåndtering, neuropædagogik, kommunikation, og low arousal handler ud fra en holdning om, at kommunikationen er den voksnes ansvar.

Det betyder ikke, at en eventuel opstået konflikt er medarbejderens skyld. Det betyder til gengæld, at vi aldrig ser konflikter som en forsættelig adfærd, som barnet har for at få sin vilje, men derimod som et resultat af, at vi ikke forstår dem. Vi søger altid at handle forebyggende for at undgå en situation, som nødvendiggør en magtanvendelse.

I tilfælde af, at en situation er endt med en magtanvendelse informeres forældrene, og hændelsen indberettes til Socialtilsynet, sagsbehandler og Den Sociale Virksomhed. Det er desuden fast procedure på 3Kløveren, at problematiske og/eller konfliktfyldte episoder altid tages op på det førstkommende personalemøde, hvor det pågældende team sammen med den faglige leder og/eller psykologen i fællesskab analyserer hændelsen. Efterfølgende udarbejdes evt. en plan med nye handlemuligheder, der skal sikre, at en lignende situation ikke opstår igen.

På 3Kløveren bruger vi aldrig magt som pædagogisk værktøj. Som tilføjelse til Lov om voksenansvar har vi interne retningslinjer for magtanvendelser på 3Kløveren.

Du kan læse Lov om voksenansvar ved at klikke her (åbner i nyt vindue)​

Du kan læse 3Kløverens holdning til magtanvendelser i vores temahæfte om magtanvendelser, som er en del af vores ansættelsesmateriale.

Redaktør