Magtanvendelse

​I 3Kløveren mødes alle børn af den holdning, at børn opfører sig ordentligt, når de kan. Det betyder hos os, at vi ser problemskabende adfærd som et ydre udtryk hos barnet for en indre tilstand.

Børnene mødes af professionelt personale, der ud fra den grundlæggende viden om konflikthåndtering, neuropædagogik, kommunikation, og low arousal handler ud fra en holdning om, at kommunikationen er den voksnes ansvar.

Det betyder ikke, at en eventuel opstået konflikt er medarbejderens skyld, blot at vi aldrig ser konflikter, som en forsættelig adfærd barnet har for at få sin vilje, men som et resultat af, at vi ikke forstår dem.

Vi søger altid at handle forebyggende for at undgå en situation, som nødvendiggør en magtanvendelse.

I tilfælde af at en situation er endt med en magtanvendelse, indberettes det til Det Sociale Tilsyn, og forældre, sagsbehandler og Den Sociale Virksomhed orienteres.

Det er vores procedure, at problematiske og/eller konfliktfyldte episoder altid skal tages op på et personalemøde, hvor det pågældende team sammen med den faglige leder og/eller psykologen reflekterer hændelsen, og efterfølgende udarbejdes en plan med nye handlemuligheder for at undgå at en lignende situation opstår igen.

På 3Kløveren bruger vi aldrig magt som et pædagogiske værktøj. Som tilføjelse til Lov om voksenansvar har vi interne retningslinjer for magtanvendelser på 3Kløveren.

Du kan læse Lov om voksenansvar ved at klikke her (åbner i nyt vindue)

Du kan læse 3Kløverens holdning til magtanvendelser i vores temahæfte om magtanvendelser, som er en del af vores ansættelsesmateriale:

Redaktør