Pædagogiske metoder og værktøjer

​Vi arbejder ud fra tanken om, at alle børn på 3Kløveren skal have et godt liv hele livet. Denne tanke strækker sig udover det 18. år og betyder, at vi vil skabe et fundament, som sikrer, at børnene får de bedst mulige forudsætninger for et godt liv – også når de ikke bor på 3Kløveren længere.

Det betyder, at vi vil udvikling og læring samt understøtter, at børnene får muligheder for at udfolde deres potentiale og ressourcer.


De pædagogiske metoder tilpasses det enkelte barn, men alle metoder har afsæt i pædagogisk og psykologisk teori, som passer til målgruppen. Vi forholder os nysgerrige og undersøgende og arbejder altid med at skabe tillidsfulde og nære relationer til børnene og dermed sikre, at det pædagogiske arbejde og alliance har de bedst mulige betingelser. Som et led heri har alle team skemalagt supervision med 3Kløverens psykolog. Her undersøges forskellige cases fra hverdagen i fællesskab for at sikre refleksion og høj faglighed i arbejdet.

En gang om året udfærdiger vi en pædagogisk handleplan, hvor der opstilles konkrete og realiserbare mål under fem særligt udvalgte områder, disse er:
- Sociale færdigheder.
- ADL (Almindelig Daglig Livsførsel).
- Motorik.
- Netværk.
- Kommunikation.

 I arbejdet med at opfylde målene anvender vi de nedenstående pædagogiske teorier og metoder, hvor vi er særligt optagede af:

​​

​​

Redaktør