Udredning og test

​Der bliver lavet en ICF/CY udredning på alle børn på 3Kløveren, hvor deres ressourcer og begrænsninger kortlægges.

Derudover udfører vi observationer, registreringer og analyser af forskellige problematikker, adfærd og handlemønstre hos børnene.


Som en del af denne undersøgelses- og afdækningsproces, bliver alle de børn, det er relevant for, testet med en ComFor test. ComFor er en test særligt udviklet til personer med autisme og udviklingshæmning.
Testen afdækker på hvilket niveau, kommunikation er meningsgivende for det enkelte barn. Derudover peger testresultatet på hvilke interventioner, der er relevante ift. kommunikation.

På 3Kløveren foregår det således:
Når barnet er testet, udfærdiges der en udtalelse, som personalet, forældre og andre samarbejdsparter kan få. På et teammøde drøftes resultatet, og hvis testen er filmet, vises der videoklip herfra. Derefter designes et individuelt tilrettelagt kommunikationssystem, som matcher barnets kommunikative ressourcer. Systemet er en del af personalets kommunikation til barnet, og her kan barnet orientere sig og få at vide, hvad det skal og hvor.

Kommunikationssystemerne prioriteres højt, da de indgår som en aktiv del af at gøre barnet så selvstændigt som muligt, og de understøtter barnets videre kommunikative udvikling.

Testen administreres af 3Kløverens psykolog, som ligeledes udfærdiger udtalelsen og kommer med forslag til mulige systemer.

Andre tests:
Såfremt der indgås en særlig aftale herom, kan 3Kløveren udføre og levere andre typer af test, undersøgelser og udredninger, som ikke er en del af kontrakten.

Redaktør