Miljøterapi

​Vi arbejder med, at børnenes omgivelser er indrettet på sådan måde, at det kompenserer mest muligt for deres begrænsninger og støtter op om deres ressourcer.

Miljøet skal være lærende og harmonere med de børn, der bor der. Har et barn en sanseforstyrrelse, er det vigtigt, at miljøet skaber ro, så barnet ikke overstimuleres og stresses. Omgivelserne skal være lette at afkode, så rammerne giver sig selv, og barnet primært kan forholde sig til, hvordan det skal være i de givne rammer. De fleste af børnene på 3Kløveren har svært ved at aflæse kontekst. Altså at kunne aflæse alle de, ofte usynlige, betydninger og meninger, der fortæller os, hvad der skal ske og hvordan vores adfærd skal være. Har man ikke adgang til den type af information, er det vigtigt, at miljøet er tydeligt og understøtter, den forventede adfærd.

Redaktør