Neuropædagogik

​Vi er optagede af neuropædagogik, fordi vi oplever, at vi ved at have kendskab til hjernen og dens betydning for, hvordan vi som mennesker agerer og reagerer, opfatter og relaterer os til hinanden kan forstå, støtte og udvikle det enkelte barn på en endnu mere kvalificeret måde.

Neuropædagogikken giver ligeledes en væsentlig indsigt i, hvordan vi i samspillet med hinanden hele tiden tager del i og påvirker hinandens nervesystem. Med viden om spejlneuroner kan vi arbejde med affektsmitte (altså det at vi smitter hinanden med vores emotioner) og være bevidste om, hvad vi selv bringer ind i relationen, og hvilken betydning det har for barnet – også øve os i kun at have det med, som er hensigtsmæssigt. Neuropædagogikken er ikke en specifik metode som sådan, men mere en forståelsesamme, hvor den viden vi har om det enkelte barns ressourcer, begrænsninger, funktionsprofil og udviklingshistorie sættes i spil for at skabe det bedst mulige grundlag for videre udvikling.

Redaktør