Struktureret pædagogik

​Den strukturerede pædagogik er oprindeligt udviklet, som en del af det pædagogiske arbejde med personer med autisme spektrum forstyrrelser.

Langt fra alle børnene på 3Kløveren har autisme spektrum forstyrrelser, men alligevel gør det sig gældende for langt de fleste, at de trives bedst i en struktureret, forudsigelig og genkendelig hverdag, alene på grund af deres udviklingstrin. Strukturen tilbyder nogle tydelige rammer og fortæller børnene, hvad de skal i løbet af dagen og ofte også, hvor de skal det henne. På den måde bliver strukturen kommunikation til barnet fra personalet, og hverdagen bliver genkendelig og håndgribelig, og stressniveauet sænkes, fordi der skabes overblik og viden om, hvad der skal ske. Derudover oplever vi, at en struktureret hverdag kan være med til at give børnene mere selvstændighed, da de selv kan orientere sig og ikke altid behøver at få overblik og information fra personalet.

Det er vigtigt at understrege, at struktur ikke er det modsatte af spontanitet. Tværtimod bliver der plads til spontaniteten, da overskuddet øges, når børnene ikke behøver at koncentrerer sig om både rammer (hvad skal jeg?) og indhold (hvordan skal jeg gøre det, jeg skal?).

Mere konkret kan struktureret pædagogik være en visualiseret dagsstruktur, hvor barnet selv kan orientere sig i, hvad der skal ske og give sine ønsker til kende. Det kan også være faste og genkendelig rutiner, som er uafhængig af, hvem barnet er sammen med.

Redaktør