Totalkommunikation

​Vi tror på, at det er gennem samspillet med andre, at vi bliver os selv. Hvilket gør kommunikation til et særdeles vigtigt område at arbejde med. Vi bruger derfor begrebet totalkommunikation.

​​​​Vi anvender totalkommunikation, da vi i arbejdet med kommunikation har blik for alle de kommunikationsformer, der kan være meningsfulde og tilgængelige for det enkelte barn. Kommunikation skal være meningsfuld for, at den er brugbar. Derfor arbejder vi med, at teste og afdække på hvilket niveau, kommunikation er meningsfuldt for det enkelte barn. Det vil sige, at vi ikke har en samlet opskrift, men i stedet et arsenal af muligheder, som tilpasses barnet. Nogle børn bruger lyde, kropssprog, tegn og ord andre bruger mere avancerede hjælpemidler som PECS og taleprogrammer – for os er det væsentlige ikke, hvad barnet anvender, men at det passer til barnet, og at barnet bliver forstået, mødt og støtte i at kunne kommunikere med sin omverden.

Den grundlæggende base for kommunikation er at vide, at nogen gerne vil kommunikere med én og vide, hvordan man kontakter denne anden. Dvs. at vi arbejder med, at det basale kommunikative samspil med forståelse og evne til gensidighed, fælles opmærksom og blikkontakt er på plads, før det udbygges med endnu mere avancerede kommunikationsformer.

Redaktør