Alkohol- og stofbehandling

Vores ambulatorier i Hillerød og Hørsholm tilbyder gratis individuel og/eller gruppebehandling til dig, der har et problematisk forbrug af alkohol og/eller stoffer. Vores alkoholbehandling er gratis og oftest også vores stofbehandling.

Individuel og gruppebehandling

Individuelle behandlingsforløb og behandling i grupper sammensættes forskelligt alt efter behov og kan derfor variere i indhold og varighed. Typisk vil et gruppeforløb vare 12 uger med fremmøde 1 gang ugentligt. Et individuelt forløb vil typisk vare 12 uger med fremmøde 1 gang ugentligt eller hver 14 dag. I nogle gruppeforløb kræves det, at du er afholdende under hele forløbet. ​

Det er muligt at inddrage pårørende i individuelle samtaleforløb. 

Hvad består behandlingen i?

I behandlingen veksles der mellem terapi og undervisning. Der tages udgangspunkt i motiverende metode og kognitiv terapi. I behandlingen fokuseres der på udvikling af nye og mere hensigtsmæssige måder at håndtere forskellige situationer og følelser på end med hjælp fra rusmidler. ​

Temaer i behandlingen

I behandlingen berører vi temaer som: 
  • Individuelle målsætninger i forhold til rusmidler 
  • Misbrug og ambivalens 
  • Fysiske og psykiske skadesvirkninger
  • Risikosituationer 
  • Håndtering af tanker og svære følelser som vrede, angst, sorg mm. 
  • Strategier mod tilbagefald 
  • Pårørendes reaktioner på rusmiddelforbruget 
  • Netværk
  • Mindfulness meditation 
Redaktør