Familie og pårørende til misbrugende

Rusmiddelproblemer berører hele familien og kan udmønte sig i konflikter, bekymringer, skamfølelse og social isolation. ​

Det kan være svært for pårørende herunder forældre at finde ud af, hvordan misbrugsproblemet bedst håndteres, og konflikter i parforholdet eller i familielivet kan være med til at forstærke misbrugsproblemerne. 

På den måde kan der opstå en "ond cirkel", hvor rusmiddelproblemer og familiekonflikter gensidigt forværrer hinanden. 

Center for Forsorg og Behandlings (CFB) tilbud giver mulighed for, at familie og pårørende kan få talt om deres oplevelser, følelser og bekymringer i relation til misbruget, sammen og hver for sig. 

Det kan have betydning for vedkommende i behandling at deres pårørende deltager i dele af forløbet. Det kan have betydning for familiens indbyrdes kommunikation og for motivationen til at fortsætte i behandling.  

Pårørende har mulighed for en gratis rådgivningssamtale ved henvendelse i CFB. Hvis du ønsker et samtaleforløb hvor din drikkende eller misbrugende pårørende ikke deltager, vil vi søge din kommune om betaling for et pårørendeforløb. 

Samtalerne varetages af behandlere med mange års erfaring i at arbejde med mennesker, der har problemer med rusmidler, deres familier samt deres pårørende. ​

Redaktør