Udredning og behandlingsplan

Ønsker du at modtage behandling hos os planlægges dit individuelle behandlingsforløb ud fra en udredning . Udredningen bygger på et struktureret og helhedsorienteret interview, hvor relevante temaer i dit liv vil blive belyst. 
Der vil  være spørgsmål vedrørende dit forhold til alkohol og/eller stoffer, arbejde, familie, venner og fysiske og psykiske forhold. 

På baggrund af interviewet udarbejdes en behandlingsplan, der vil være en kort beskrivelse af problemer og indsatsområder, der har ledt dig til din henvendelse. 

Du vil sammen med medarbejderen formulere de målsætninger, der skal være styrende for dit behandlingsforløb. Når behandlingsplanen er endeligt udarbejdet, sendes den til din kommune. 

Søger du hjælp til afklaring af dit alkoholforbrug eller alkoholafhængighed kan du fortsat være anonym. Ellers sendes planen som orientering til din kommune, der betaler for behandlingsforløbet.

Søger du hjælp til afklaring af dit stofforbrug eller behandling for et misbrug skal din kommune anmodes om at behandlingen må igangsættes.

Du kan enten ved åben rådgivning eller ved udredningen blive tilbudt en lægesamtale, hvis du har behov for afrusning, substitutionsbehandling, antabus eller anden form for støttemedicin. 
Redaktør