Hverdagen på vores forsorgshjem

Vores indsats i forhold til borgere ramt af hjemløshed, tager afsæt i konkret hjælp til at skabe en meningsfuld hverdag. Det indebærer, at vi strukturerer dagen omkring måltider og aktiviteter og dagligdags gøremål som egen hygiejne, kontakt til offentlige instanser, samvær med andre, regelmæssige måltider og fritidsaktiviteter.

Målet med den samlede indsats er at medvirke til, at den enkelte borgers samlede livssituation på sigt forbedres.


Redaktør