Individuelle planer for ophold

Vi udarbejder en individuel plan for alle borgeres ophold, hvor vi sammen med borgeren beskriver de udfordringer som skal løses for at hjælpe borgeren bedst muligt til et liv i egen bolig.

Planen for opholdet indeholder typisk temaer:

  • Opskrivning i boligselskaber
  • Hjælp til udredning af økonomi
  • Kontakt til arbejdsmarkedet/uddannelsessystemet
  • Træning af færdigheder i forhold til at klare hverdagen (døgnrytme, kost, personlig hygiejne og lignende)

Vi samarbejder med borgerens kommune og koordinere indsatsten i forhold til en kommunal handleplan (SEL §141).


Redaktør