Supervision

Center for Forsorg og Behandling kan tilbyde din arbejdsplads supervision/sagssupervision, af uddannede og certificerede supervisorer.

Formålet med supervision er at give en medarbejdergruppe støtte og inspiration til konkrete udfordringer i jobbet ved at fordybe sig i og reflektere over deres daglige praksis. 

Fordybelse i faglige temaer vil sætte fokus på generel læring for den enkelte medarbejder og for gruppen som helhed idet medarbejdergruppen får mulighed for at undersøge og blive mere bevidste om nye perspektiver og veje at gå i deres arbejde.

Supervision er især anerkendt inden for de sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige områder som en nyttig understøttelse til personlig og faglig udvikling, men vil kunne anvendes inden for alle faggrupper, der ønsker at forbedre trivslen og fagligheden på arbejdspladsen. Supervision virker desuden stressforebyggende, og kan medvirke til at en arbejdsplads undgår de lange sygemeldinger relateret til dette.

Supervisorerne er uddannet af underviser, Pernille Brok, der blandt andet har designet Metropols uddannelse som supervisor. Den supervisionsmetode der anvendes er, individuel supervision i gruppe, hvilke betyder, at der tages udgangspunkt i den enkelte persons forståelsesramme, og at den resterende gruppe (teamet) inddrages undervejs i supervisionsprocessen.

Alle supervisorer er uddannet indenfor kognitive, psykodynamiske, systemiske og narrative metoder.

Kontakt Lene Rørbech på tlf. 61 36 36 32 eller mail lene.roerbech@regionh.dk for at tale om jeres ønsker og behov for supervision på din arbejdsplads.