Til samarbejdspartnere

Behandling i Center for Forsorg og Behandling er gratis for borgerne. Det er kommunerne, der har ansvaret for behandling og betaler for borgernes behandling. Borgere i alkoholbehandling kan frit vælge behandlingstilbud. Borger, der ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling, skal i nogle kommuner først have en visitation til behandling, før de kan vælge, hvilket tilbud de vil modtage behandling på.

Via nedenstående links kan samarbejdspartnere se vores takster for ambulant behandling og ophold for hjemløse, se revisorerklæring samt se standarder og vejledninger.

Vores EAN-nummer er 5798001113724​.

Vores SE nummer er 29766436.