Grundkursus i den motiverende samtale (MI)

Center for Forsorg og Behandling tilbyder et grundkursus på 3 dage i Den Motiverende Samtale (MI). Du udvikler dine handlekompetencer i at gennemføre og lede samtaler, som fremmer den enkeltes motivation, ansvarlighed og delagtighed i egen forandring, læring og udvikling.​​

​​Næste forløb starter den 6. november 2020. Du kan tilmelde dig her.

Ønsker du mere viden om uddannelsens indhold kontakt kursusansvarlig Lene Rørbech på tlf. 61 36 36 32 eller mail lene.roerbech@regionh.dk. Har du spørgsmål vedrørende tilmelding kontakt kursusansvarlig Martin Zakora på tlf. 40 17 10 49 eller mail martin.zakora@regionh.dk.


​Den Motiverende Samtale er en ikke-konfronterende metode, der i en samarbejdende ånd undersøger og styrker motivationen for forandring og beslutningen om at ændre vaner. Målet med motivationssamtalen er at fremme forandringsudsagn og derved blidt skubbe en person i retning af forandring. Det er en kommunikationsmetode, der har fokus på at fremkalde personens indre motivation for forandring.

Formål:

Formålet med grundkurset er, at deltagerne tilegner sig metoder til, hvordan de kan hjælpe mennesker til at styrke deres motivation i retning af en forandring.

Målgruppe:

Grundkurset henvender sig til professionelle, der arbejder med samtale om forandring af forskellig karakter og/eller socialpædagogisk arbejde. Målgruppen er fagpersoner med pædagogisk, social- og sundhedsfaglig baggrund, der ønsker at arbejde med Den Motiverende Samtale i deres praksis.

Indhold:

På grundkurset vil du blive introduceret til følgende temaer:

  • Indføring i metoden
  • Forståelse for ånden i den motiverende samtale
  • Færdigheder i klientcentreret og motiverende samtale
  • Færdigheder i at fremkalde forandringsudsagn og arbejde med forandringsudsagn
  • Færdigheder i at arbejde med modstand og ambivalens
  • Færdigheder i at arbejde med værdier og styrker
  • Introduktion til forskningsresultater og evidens om den motiverende samtale 

Form og forventninger:

Undervisningen vil bestå af en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, træning og øvelser i metoden og delelementer, samt refleksion over deltagernes egen praksis.

Det forventes, at deltagerne aktivt deltager i øvelser, træner metoden og bidrager med erfaring fra deres praksis.

Litteratur:

Grundbog: "Den motiverende samtale – støtte til forandring" af Stephen Rollnick og William R. Miller, Hans Reitzels Forlag, 2014

Undervisningsdage:

Den 6. november 2019

Den 7. november 2019

Den 3. december 2019

Undervisere:

Kim Bromberg Olsen er uddannet pædagog, og blev i 2015 medlem af MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) og har en 2-årig kognitiv adfærdsterapeutisk efteruddannelse fra Wattar-gruppen, og er i gang med en Master i voksnes læring og kompetenceudvikling. Kim har været ansat i CFB i 9år, og arbejder med visitation/kortlægning, gruppe- og individuel behandling, samt med undervisning i Den Motiverende Samtale og kognitiv adfærdsterapi.

Malene underviser (nerdy).jpg

Malene Munksgaard er uddannet socialrådgiver og har en 4-årig kognitiv adfærdsterapeutisk efteruddannelse fra Wattar-gruppen. Hun er uddannet mindfulness-instruktør og medlem af MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Malene har været ansat i Center for Forsorg og Behandling igennem en årrække og arbejder med familie-, gruppe- og individuel behandling, samt med undervisning i Motivational Interviewing og kognitiv adfærdsterapi.

Sted:

Center for Forsorg og Behandlings undervisningslokale, Skansevej 2C, 3400 Hillerød. Undervisningen foregår fra kl. 9:00 – 13:00.

Forplejning:

Alle dage vil der være kaffe, the og frugt. Der er ikke yderligere forplejning på grundkurset.

Antal deltagere:

Min. 12 og max. 20 deltagere.

Pris og tilmelding:

Pris: 6.700 kr.

Tilmelding sker via link Region Hovedstadens Kursusportal her


Redaktør