1-årig kognitiv misbrugsuddannelse

Center for Forsorg og Behandling tilbyder en 1-årig kognitiv misbrugsuddannelse, hvor du opnår viden om, hvordan du anvender den kognitive metode i mødet med mennesker med et problematisk forhold til rusmidler. 

Nyt hold starter 19. april 2022. Du kan tilmelde dig her.

Ønsker du mere viden om uddannelsens indhold kontakt kursusansvarlig Lene Rørbech på tlf. 61 36 36 32 eller mail lene.roerbech@regionh.dk Har du spørgsmål vedrørende tilmelding kontakt kursusansvarlig Martin Zakora på tlf. 40 17 10 49 eller mail martin.zakora@regionh.dk

Formål

Formålet med uddannelsen er, at deltageren tilegner sig viden om den kognitive metode i arbejdet med mennesker med rusmiddelrelaterede problemer samt opnår færdigheder til at integrere og anvende denne viden i sit daglige arbejde.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer, der i deres daglige arbejde møder mennesker med rusmiddelrelaterede problematikker. Det kan være socialrådgivere, sygeplejersker, mentorer, pædagoger og andet sundheds- og socialfagligt personale. Det er ikke et krav for deltagelse, at man har et misbrugsfagligt arbejde.

Indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i et klientcentreret perspektiv og en kognitiv referenceramme.

   Emner:

  • Indføring og træning i kognitiv metode og modeller
  • Psykoedukation omkring rusmidler og deres mulige følgevirkninger
  • Kognitiv metode og behandling af misbrug og afhængighed
  • Kognitiv metode, misbrug og comorbiditet/dobbeltdiagnoser
  • Selvrefleksion – den kognitive metode i relation til mig selv
  • MI - Den motiverende samtale
  • Tilbagefaldsforebyggende strategier - herunder mindfulness
  • Implementering i dagligt arbejde

Form og forventninger

Undervisningen består af teoretiske oplæg, eksempler fra praksis, videooptagelser (en del være på engelsk) samt øvelser herunder rollespil.

Ved ekstraordinære omstændigheder som covid19 eller lignende kan undervisning foregå online.

Det forventes at deltagerne er villige til at afprøve metoderne, deltage aktivt i øvelserne og bidrage med erfaringer fra egen praksis. Det er derfor en forudsætning for deltagelse i uddannelsen, at deltagerne har kontakt med brugere, klienter, patienter eller andre, og at der er mulighed for at afprøve metoderne i kontakten med disse.

Afleveringsopgaver  

I løbet af uddannelsen vil der være mindre afleveringsopgaver samt en afsluttende opgave. Der gives feedback på opgaverne enten individuelt eller i plenum.

Der udstedes deltagerbevis for uddannelsen. Udstedelse af deltagerbevis kræver en fremmødeprocent til undervisningen på 80% samt aflevering af alle opgaver.

Litteratur

Der vil være litteratur til de fleste undervisningsgang, der forudsættes læst. Der tages udgangspunkt i grundbogen "Kognitiv Terapi, nyeste udvikling" af Nicole K. Rosenberg og Mikkel Arendt, Hans Reitzels Forlag, 2012. Herudover vil der være artikler, som vil blive udleveret. Grundbogen udleveres ikke.

Opstart og varighed

Der er i alt 16 kursusdage samt 4 træningsdage. Alle dage vil der være kaffe, the og frugt fra kl. 08.50. Undervisningen foregår i tidsrummet 9:00-15:00. 

19. april     2022   

20. april  

09. maj  

10. maj

31. maj

01. juni

28. juni

29. juni

30. august

20. september

21. september    

11. oktober

01. november

22. november

12. december

13. december


Dertil kommer følgende træningsdage:

D. 3. maj 2022, d. 14. juni 2022, d. 31. august 2022, d. 10. oktober 2022 samt d. 2. november 2022

Vi tager forbehold for ændring af datoer indtil en måned inden kursusstart.

Undervisere

Joan Grauengaard er uddannet lærer og bl.a. efteruddannet i kognitiv adfærdsterapi fra Wattar-gruppen. Joan har været ansat i Center for Forsorg og Behandling siden 2015 og er til daglig leder af CFB's fremskudte misbrugsbehandling, hvor hun også har behandlingsarbejde med grupper, individuelle samtaleforløb, familiesamtaler samt superviserer og underviser. Joan har mange års erfaring fra det socialfaglige arbejdsfelt både fra institutionsregi, gadeplan, skoleregi og socialpsykiatrien.

Malene Munksgaard er uddannet socialrådgiver og har en 4-årig kognitiv adfærdsterapeutisk efteruddannelse fra Wattar-gruppen. Hun er uddannet mindfulness-instruktør og medlem af MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Malene har været ansat i Center for Forsorg og Behandling igennem en årrække og arbejder med familie-, gruppe- og individuel behandling, samt med undervisning i Motivational Interviewing og kognitiv adfærdsterapi.

Gæsteoplægsholder Christian Frøkjær Thomsen er speciallæge i psykiatri, har mange års erfaringen i arbejdet med dobbeltdiagnoser, kognitiv terapi, undervisning, coaching mm.

Gæsteoplægsholder Kim Bromberg Olsen er uddannet pædagog, MI-trainer, medlem af MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) og har en kognitiv adfærdsterapeutisk efteruddannelse fra Wattar-gruppen. Han underviser i Den Motiverende Samtale (MI).

Sted

Center for Forsorg og Behandlings undervisningslokale, Skansevej 2C, 3400 Hillerød

Antal deltagere

Max. 16 deltagere.

Pris og tilmelding

Pris kr. 26.900,- ​

Kursusafgiften betales senest 4 uger før kursusstart og er herefter bindende.

Tilmelding foretages HER

Regler for afmelding af kurser og uddannelser

Afmeldingsfristen er en måned inden uddannelsens start. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb. Ved afmelding senere end ovennævnte frist kan nedsættelse af uddannelsesafgiften ikke påregnes. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til anden deltager fra samme virksomhed. Afmelding kan kun foretages skriftligt.Redaktør