Den motiverende samtale - MI

Center for Forsorg og Behandling tilbyder en uddannelse over 6 måneder i Den Motiverende Samtale. Du udvikler dine handlekompetencer i at gennemføre og lede samtaler, som fremmer den enkeltes motivation, ansvarlighed og delagtighed i egen forandring, læring og udvikling.​​

​​Næste forløb starter den 24. januar 2022. Du kan tilmelde dig her.

Ønsker du mere viden om uddannelsens indhold kontakt kursusansvarlig Lene Rørbech på tlf. 61 36 36 32 eller mail lene.roerbech@regionh.dk. Har du spørgsmål vedrørende tilmelding kontakt kursusansvarlig Martin Zakora på tlf. 40 17 10 49 eller mail martin.zakora@regionh.dk

Den Motiverende Samtale er en ikke-konfronterende metode, der i en samarbejdende ånd undersøger og styrker motivationen for forandring og beslutningen om at ændre vaner. Målet med motivationssamtalen er at fremme forandringsudsagn og derved blidt skubbe en person i retning af forandring. Det er en kommunikationsmetode, der har fokus på at fremkalde personens indre motivation for forandring.

Formål:

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig metoder til, hvordan de kan hjælpe mennesker til at styrke deres motivation i retning af en forandring.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til professionelle, der arbejder med samtale om forandring af forskellig karakter og/eller socialpædagogisk arbejde. Målgruppen er fagpersoner med pædagogisk, social- og sundhedsfaglig baggrund, der ønsker at arbejde med Den Motiverende Samtale i deres praksis.

Indhold:

Uddannelsen indeholder fire moduler af to dages varighed, samt krav om træning og optagelser af egne samtaler i de mellemliggende perioder.

Modulerne er bygget op om følgende temaer:

  • Indføring i metoden
  • Forståelse for ånden i den motiverende samtale
  • Færdigheder i klientcentreret og motiverende samtale
  • Færdigheder i at fremkalde forandringsudsagn og arbejde med forandringsudsagn
  • Færdigheder i at arbejde med modstand og ambivalens
  • Færdigheder i at arbejde med værdier og styrker
  • Introduktion til forskningsresultater og evidens om den motiverende samtale 

Form og forventninger:

Undervisningen vil bestå af en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, træning og øvelser i metoden og delelementer, samt refleksion over deltagernes egen praksis; herunder refleksion over egne optagede og transskriberede samtaler.

Det forventes, at deltagerne aktivt deltager i øvelser, træner metoden og bidrager med erfaring fra deres praksis. Det er derfor en forudsætning for deltagelse i undervisningen, at deltagerne har kontakt med borgere, brugere, klienter eller andre, og at der er mulighed for at afprøve metoderne i kontakten med disse.

Der vil være krav om, at deltagerne optager udsnit af samtaler til eget brug og refleksion, og deltagerne skal som eksamensopgave før sidste modul sende lydklip samt transskription af samtale på 10 minutter til underviserne, og der vil blive givet feedback på denne samtale som en del af afslutningen på uddannelsen.

Udstedelses af uddannelsesbevis kræver et fremmøde til undervisningen på 80% samt aflevering af lydfil og medfølgende transskription. 

Ved ekstraordinære omstændigheder som covid19 eller lignende kan undervisning foregå online.

Litteratur:

Grundbog: "Den motiverende samtale – støtte til forandring" af Stephen Rollnick og William R. Miller, Hans Reitzels Forlag, 2014

Undervisningsdage:

1. modul den 24. januar og den 25. januar 2022.

2. modul den 21. februar og den 22. februar 2022.

3. modul den 4. april og den 5. april 2022.

4. modul den  3. maj og den 7. juni 2022.

Undervisere:

Kim Bromberg Olsen er uddannet pædagog, og blev i 2015 medlem af MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) og har en 2-årig kognitiv adfærdsterapeutisk efteruddannelse fra Wattar-gruppen, og er i gang med en Master i voksnes læring og kompetenceudvikling. Kim har været ansat i CFB i 9år, og arbejder med visitation/kortlægning, gruppe- og individuel behandling, samt med undervisning i Den Motiverende Samtale og kognitiv adfærdsterapi.

Malene underviser (nerdy).jpgMalene Munksgaard er uddannet socialrådgiver og har en 4-årig kognitiv adfærdsterapeutisk efteruddannelse fra Wattar-gruppen. Hun er uddannet mindfulness-instruktør og medlem af MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Malene har været ansat i Center for Forsorg og Behandling igennem en årrække og arbejder med familie-, gruppe- og individuel behandling, samt med undervisning i Motivational Interviewing og kognitiv adfærdsterapi.


Sted:

Center for Forsorg og Behandlings undervisningslokale, Skansevej 2C, 3400 Hillerød.

Forplejning:

Alle dage vil der være kaffe, the og frugt. Der er ikke yderligere forplejning på uddannelsen.

Antal deltagere:

Max. 16 deltagere.

Pris og tilmelding:

Pris: 18.500 kr.

Tilmelding sker via link Region Hovedstadens Kursusportal her


Redaktør