1-årig narrativ misbrugsuddannelse

Center for Forsorg og Behandling tilbyder en 1-årig narrativ misbrugsuddannelse, hvor du opnår viden omkring, hvordan du anvender den narrative metode i forhold til mennesker der er ramt af misbrugsproblemer. 

Du kan se aktuelle hold og tilmelde dig her.

Ønsker du mere viden om uddannelsens indhold kontakt kursusansvarlig Joan Grauengaard på tlf. 20 34 12 79 eller mail joan.grauengaard@regionh.dk Har du spørgsmål vedrørende tilmelding kontakt kursusansvarlig Martin Zakora på tlf. 40 17 10 49 eller mail martin.zakora@regionh.dk

Den narrative praksis tilbyder mennesker alternative historier til deres problemer, hvilket giver nye perspektiver på fortid, nutid og fremtid. En respektfuld, ikke-bebrejdende tilgang, som sætter mennesket i centrum for sit eget liv.

Formål:

Fo​rmålet med uddannelse er, at deltagerne tilegner sig metoder til, hvordan de kan hjælpe mennesker med misbrugsrelaterede problemer til at undersøge de historier, de har om deres liv og relationer, og derved skabe nye muligheder for deres fremtid.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til professionelle der arbejder med samtalebehandling og/eller socialpædagogisk arbejde på specialinstitutioner og botilbud. Målgruppen er fagpersoner med pædagogisk, social- og sundhedsfaglig baggrund, der ønsker at integrere det narrative perspektiv i deres praksis.

Indhold:

Uddannelsen indeholder otte moduler af to dage og syv træningsdage fordelt over et år. Modulerne er bygget op omkring følgende temaer:

  • Indføring i narrativ praksis

  • Misbrug og afhængighed

  • Moderne magt og misbrug

  • Familieorienteret misbrugsbehandling

  • Unge og misbrug

  • Traumer og kropslige fornemmelser

  • Grupper og misbrug

Igennem hele uddannelsen indføres deltagerne i den narrative metode, herunder hvordan man gennem eksternaliserende sprogbrug kan opnå et andet og mere nuanceret syn på sine problemer. Fokus rettes mod de værdier, der står i skyggen af problemerne, og på hvordan man kan hjælpe mennesker til at leve mere i overensstemmelse med disse. Deltagerne tilegner sig viden om og færdigheder i at arbejde med bevidning. Uddannelsen giver indsigt i, hvordan vi ved at lytte til hinandens historier og erfaringer kan få stor betydning for hinandens liv.

Form og forventninger:

Undervisningen består af vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, træning og øvelser samt live-interview med udgangspunkt i deltagernes egen praksis.

Det forventes at deltagerne deltager aktivt i øvelser, træner metoder og bidrager med erfaring fra egen praksis. Det er derfor en forudsætning for deltagelse i uddannelsen, at deltagerne har kontakt med borgere, brugere, klienter eller andre, og at der er mulighed for at afprøve metoderne i kontakten med disse.

Der vil være opgaver og/eller øvelser mellem modulerne, som deltagerne arbejder med på træningsdagene. Herudover skal deltagerne aflevere 2-3 essays på 1-2 sider i løbet af uddannelsen.

Udstedelse af uddannelsesbevis kræver en fremmødeprocent til undervisningen på 80 % samt aflevering af essays.

Ved ekstraordinære omstændigheder som covid19 eller lignende kan undervisning foregå online.

Litteratur:

Der vil være litteratur til hver undervisningsmodul, der forudsættes læst. Grundbøgerne på uddannelsen er: "Kort over narrative landskaber " af Michael White, Hans Reitzels forlag 2007og "Fra terapi til pædagogik" af Anette Holmgren, Hans Reitzels forlag 2010. Herudover vil der være artikler, som bliver fremsendt.

Undervisningsdage:

Modul 1: 31. marts + 1. april 2022

Modul 2: 28. + 29. april 2022

Modul 3: 19. + 20. maj 2022

Modul 4: 23. + 24. juni 2022

Modul 5: 25. + 26. august 2022

Modul 6: 15. + 16. september 2022

Modul 7: 13. + 14. oktober 2022

Modul 8: 17. + 18. november 2022


 Undervisningen foregår torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-15.00. 

Vi tager forbehold for ændring af datoer frem til 1 måned før undervisningsstart samt omlægning af undervisningen til online-undervisning i tilfælde af epidemier eller lignende, som forhindrer os i fremmøde.

Træningsdage:

20. april, 10 maj, 13. juni, 18. august, 7. september, 27. september og 31. oktober 2022.

Underviser:

Henriette Hermansen er uddannet socialrådgiver, familie- og samtaleterapeut og supervisor. Hun har 7 år efteruddannelse i narrativ og systemiske metoder. Henriette har været ansat i CFB i mange år, hvor hun har arbejdet med familier-, grupper- og individuel behandling, ledelse, undervisning og supervisionsopgaver.
Der deltager gæsteoplægsholdere på uddannelsen. Vi får bl.a. besøg af filosof Anders Fogh Jensen, der præsenterer os for forskellige magtbegreber, herunder den moderne magts indflydelse i det moderne liv. 

Sted:

Center for Forsorg og Behandlings undervisningslokale, Skansevej 2C, 3400 Hillerød.

Forplejning:

Alle dage vil der være kaffe, the og frugt. Der er ikke yderligere forplejning på uddannelsen.

Antal deltagere:

M​ax. 16 deltagere.

Pris og tilmelding:

Pris: 26.900 kr.

Tilmelding sker via link Region Hovedstadens Kursusportal her.

Afmeldingsfrist:

Afmeldingsfristen er en måned inden uddannelsens start. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb.

Betalingen er bindende og refunderes ikke efter ovennævnte frist. Pladsen kan dog vederlagsfrit overføres til en anden deltager fra samme arbejdsplads. ​

Redaktør