Skræddersyede tilbud

For behandlingsinstitutioner eller botilbud kan vi tilbyde at skræddersy et undervisningsforløb med dele af vores øvrige kurser og af en varighed som passer til jeres behov. Kurset kan være en kort intoduktion til de metoder vi underviser i eller det kan være et længere og grundigt undervisnings- og træningsforløb i en enkelt metode.

Vi tilbyder også supervisionsforløb.

Ring og tal med kursusansvarlig Lene Rørbech på tlf. 61 36 36 32 eller mail lene.roerbech@regionh.dk om jeres behov og ønsker til et oplæg, kursus, undervisningsforløb eller supervision.​

Redaktør