​​​​​

Ungeindsats

​Ungetilbuddet er et midlertidigt botilbud til unge mellem 18 og 30 år, der er ramt af hjemløshed. Udover hjemløshed er målgruppen kendetegnet ved at have forskellige sociale udfordringer herunder rusmiddelsproblematikker.​

Tilbuddet er oprettet som et alternativ til almindelige forsorgshjemspladser. Dette med tanke for at hjælpe en gruppe af borgere, der har brug for et andet tilbud end Center for Forsorg og Behandlings øvrige §110 pladser.

Målet er gennem intensive støtteforløb at hjælpe unge til en bedre og mere stabil tilværelse i egen bolig. Samtidig vil vi gerne undgå at de unge via det miljø, der kan opstå på forsorgshjem, fastholdes eller introduceres til en livsstil, som kan lede til yderligere sociale problemer og brug af rusmidler. Vi motiverer og rådgiver de unge til at modtage relevant behandling, beskæftigelsestilbud eller uddannelse.

Vi har i alt 16 ungepladser fordelt på adresser i Brøndby og Helsinge.

Personalet i husene er tilgængelige i dag- og aftentimerne og har mange års erfaring i at arbejde med hjemløseproblematikker og unge. Der tilbydes NADA – behandling i begge huse af uddannet personale.

I begge huse tilbydes behandling af rusmiddelproblematikker. Behandlingen varetages af behandlere med mange års erfaring i at arbejde med unge. Gældende takster for behandling findes på tilbudsportalen eller ved at klikke her.

Der arbejdes intensivt med den enkelte unges tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitutioner. 

Ungeindsatsen kan kontaktes på tlf. 20290674 (Helsinge) og tlf. 51370946 (Brøndby). Adresser og fuld kontaktinformation kan du finde her.​


Redaktør