Individuel plan

​​Her kan du læse om den individuelle plans rolle i det løbende samarbejde mellem beboer eller dagbruger og Orion.​​​​

Individuel plan er et overordnet og koordinerende dokument til afklaring og beskrivelse af beboer/dagbrugerens livssituation og Orions aftaler og indsats i forhold til den enkelte beboer/dagbruger. Den individuelle plan skal så vidt muligt udarbejdes i dialog med beboer/dagbrugeren, relevante parter i beboer/dagbrugerens netværk og med udgangspunkt i den kommunale handleplan. Alle væsentlige elementer i Orions samarbejde med den enkelte beboer/dagbruger skal således kunne aflæses i den individuelle plan.

Den individuelle plan rummer dels en afdækning af beboer/dagbrugerens erfaringer og ressourcer i henhold til de forskellige temaer og underemner, som skemaet er struktureret omkring, aktuelle handleanvisninger og aftaler samt afdækning af de evt. ønsker om forandring eller mål, som beboer/dagbrugeren har for hvert af de forskellige underemner.

Det er målet at den individuelle plan fungerer som et redskab i relationsarbejdet og det er intentionen, at den skal være med til at skabe en ligeværdig relation mellem bruger og medarbejdere. I tilfælde hvor brugeren ikke ønsker at samarbejde om den individuelle plan, har Orion pligt til at udarbejde en plan, der redegør for den indsats som ydes. 

Konceptet for den individuelle plan er en lokalt tilpasset udmøntning af de krav der gives af Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område og Kvalitetsmodel for socialtilsyn.​ Aftalen inkluderer beskrivelser​ af nuværende situation og rutiner, aktuelle aftaler, ønsker for fremtiden, stillingtagen til hvorvidt der skal udarbejdes en ’aftale om indsatsområde’ i.fht. følgende temaer: 

  • Samarbejde 
  • Praktiske forhold og økonomi
  • Netværk og familie 
  • Interesser og aktiviteter
  • Læring og uddannelse
  • Beskæftigelse
  • Fysisk og psykisk sundhed og trivsel

Den individuelle plan er udarbejdet så det tydeligt fremgår hvilke udsagn og overvejelser, der er formuleret af medarbejdere/tilbuddet, og hvilke der er formuleret af brugeren.

​Der arbejdes systematisk med opfølgning og evaluering og en gang årligt foretages en gennemgående revision af planen. På den måde sikrer vi opmærksomhed på, om det vi gør faktisk har den ønskede effekt, eller om det er nødvendigt at prøve nye tilgange eller metoder af. Både på individniveau og på tværs.​

 

Redaktør