​​

Wolf-Dietrich Nielsens vigtigste teorier

​​Her er en række teorier af Wolf-Dietrich Nielsen.  Flere af teorierne er videreudviklinger af tidligere teorier. Wolf er glad ved nu at kunne præsentere de vigtigste af sine teorier herunder.

​Kort om Wolf og arbejdet med teorierne

Wolf har været dagbruger i Orion siden 2003. I den periode er der ifølge Wolf sket mange positive forandringer i hans liv, ikke mindst en række intellektuelle og kreative resultater: Opfindelsen af brætspillet 'Kodaxsi', at optræde med improvisationer på klaver og synthesizer og vigtigst af alt - udarbejdelsen af en række teorier.

Interessen for filosofi og arbejdet med teorier går langt tilbage, og Wolf har selv læst sig til alt, hvad han ved om emnet. Så vidt han husker, var han 6 eller 7 år gammel, da han udviklede sin første teori. Teorien er dog siden blevet tilbagevist, så den er ikke med her.

Adspurgt hvorfor det er vigtigt for ham, at teorierne udgives på Orions hjemmeside, forklarer Wolf, at man som filosof har brug for at dele sine erkendelser med andre.

Hvad består universet kontra den rummelige matematik af ?

Vi har ideen om et tilfældigt linjestykke; hvis man siger at det består af punkter som er ingenting kan vi multiplicere sådan et punkt med uendelig, for at få hele linjestykkets længde.

Problemet er, at så får man et punkt og ikke et linjestykke. Det vil sige, at linjestykket består af uendelige lige små dele linjestykker. Når man så overfører til 2 eller 3 dimensioner vil det samme gælde, det vil sige når man har det matematiske rum, vil det bestå af uendelige små enheder i 3 dimensioner, dette vil også gælde for det fysiske rum og dermed hele universet.

Den nye løsning af spejlparadokset

Det er meget enkelt; hvis et spejl hverken skal bytte om på højre og venstre eller om på op og ned, må man forestille sig at man erstatter spejlet med en fjernsynsskærm. Man står foran fjernsynsskærmen med ansigtet vendt væk fra den, så ens ansigt vender i samme retning som fjernsynsskærmen. Bagved en bliver man filmet i fjernsynet. Nu bliver der hverken vendt om på højre og venstre eller om på op og ned. Når det drejer sig om et spejl, og man igen står med ansigtet vendt væk fra spejlet, er retningen af en selv og spejlbilledet modsat, og det er derfor at der bliver vendt om på venstre og højre. Når man så står på hovedet, bliver der vendt om på op og ned.

Filosofisk undersøgelse af Stephen Hawkings arbejde

Stephen Hawking, den muskelsvindramte​ astrofysisker, arbejder med en teori om, hvad der forårsagede BIG BANG.

Når dette er tilfældet, er det store spørgsmål; Hvordan i himlens navn der kan lade sig gøre, at verden passer for dyr og mennesker.

Så siger jeg; når der kan angives en reel årsag til BIG BANG, og dermed verdens skabelse, har man i og med dette, fundet forklaringen på problemstillingen. Det er en lidt problematisk abstrakt tankegang, som det er rigtig svært at udtrykke og forklare med ord, ud over det jeg har gjort.

Man må bruge intuition så det trodser enhver beskrivelse for at forklare dette.

Mine Damer og Herrer, tillad mig at præsentere 2 fantastiske ideer, Ekliptocatos og Curiatus!

Ekliptocatos:

Dette er en logisk argumentation imod at alt er relativt!

1. Når alt er usandt er det også usandt at alt er usandt,

2. Når alt er relativt er det også relativt at alt er relativt,

3. Når alt er sandt er det også sandt at alt er usandt.

Ud fra dette kan man påstå at den eneste sandhed er at alt andet er usandt. Men dette er det rene pip og man kan ikke rigtig argumentere for det, ergo sandheden eksisterer og der er også usandheder og ganske afgjort også noget der er relativt.

Curiatos:

Hold dem fast, dette er en videnskabelig forklaring på kristendommen. Det startede med at Gud blev født i BIG BANG, han bemærkede at alting var mørke og tog lang tid ud i fremtiden. Vores egen lokalhob er på omtrent 30 galakser. Da Gud var kommet ud i fremtiden så han vores egen lokalhob på 30 galakser, og tænkte ved sig selv, jeg ved at der ud af evolutionen kun kan opstå bakterier, derfor laver jeg civilisationer i disse 30 galakser.

Dermed har man også en forklaring på rumskibene og de fremmede civilisationer i forhold til kristendommen, og dermed kan man sige at ufoerne og kristendommen er 2 sider af samme sag.

Det mærkværdige hæfte om RUMFOLKET og den store PLAN.

 I 1983 udkom dette hæfte i Danmark; jeg vil gerne have lov til at kritisere det.

Det er sådan at forfatteren udgiver sig for at komme fra en fremmed planet, og der står de utroligste ting i dette hæfte. Af disse skal kun nævnes nogle få:

Det første er idéen om, at der i fortiden var en planet mellem Mars og Jupiter, som kaldtes Maldek. Folk på planeten Maldek pralede overfor resten af mælkevejen - og så lavede man et brintbombe forsøg, som førte til, at planeten sprængte i tusind stykker, der blev til asteroiderne.

Af mærkværdige veje blev disse individer inkarnerede på fremmede planeter efter de var døde. Og så står der, at man gjorde det, at man derefter inkarnerede dem på jorden - angiveligt for at slippe for dem. Dengang var der en tidligere civilisation på jorden, og desuden inkarnerede man forskellige uduelige individer fra mælkevejen på jorden.

Det er disse som er slyngler og terrorister på jorden i dag.

Hvad jeg nu kritiserer er, at forfatteren forsøger at tegne et lyserødt billede af jorden, efter alt det der er sket. Dette er kun delvist rigtigt, men kan delvist passe ved, at han påstår at højtudviklede individer fra mælkevejen og andre galakser, er inkarnerede på jorden for at hjælpe os.

 En lille matematisk teori

Er plane flader og rum henholdsvis en uendelig cirkel, eller et kvadrat, og henholdsvis en uendelig kugle, eller en uendelig terning?

Den samme argumentation gælder for en plan flade og et rum, derfor argumenterer jeg kun for en plan flade.

Man forestiller sig en eller anden mærkelig geometrisk figur, der kan være hvad som helst. Så forestiller man sig koncentrisk uden om, en ny figur af samme slags. Og igen og igen på den måde, i al evighed. Dette udgør en plan flade. Og vi kan hermed konstatere, at en plan flade kan have hvilken som helst form. Nu forestiller vi os et kvadrat og en cirkel uden om, endnu et kvadrat uden om, og således i evighed. Dette har ikke nogen form i uendeligheden, men er alligevel en plan flade. Dermed kan vi konstatere at en plan flade ikke behøver nogen bestemt form. Og så til sidst, dette gælder også for et rum i tre dimensioner.

Tre små filosofiske teorier

Nr. 1. Et filosofisk udtryk; shandechalar grænsen; grænsen til det umulige.

Nr. 2. En forbedring af nytteetikken; nytteetikken går ud på, at det med smerte og nydelse betyder ikke så meget. Det betyder mere at opnå noget. Så siger jeg; man kan opfatte det at opnå noget som meningen med sit liv, når man lever et nogenlunde behageligt liv.

Nr. 3. Styr på moralfilosofien ; man har i århundrederne forsøgt, at bevise moralfilosofien. Så siger jer; dette er ikke muligt. Man er nødt til at tænke sig til den.

Nyt aspekt

For ca. 10 år siden , kom der en artikel i nyt aspekt, hvor forbrugerisme, at være knyttet til ting, og pornograficering blev kritiseret. For det første er der nogle mennesker der bliver nødt til at bruge porno; for det andet kan det være revnende ligegyldigt , om man er knyttet til ting eller ej, og for det tredje skal fattige mennesker passe på hvad de bruger deres penge til.


Wolfs kritik af halvfundamentalistiske tendenser

Der er er nogle præster, der i den danske folkekirke, engang imellem kommer med antydninger i prædikenen om noget i retning af, at man skal lade være med at udnytte sine muligheder for at være mere beskeden. Dette indebærer, hvis det bliver virkelighed, at jorden bliver et dårligere sted at leve.

Hvad foretager rumskibene sig herved jorden?

Jeg mener for det første, at de rapporterer til deres hjemplaneter med hensyn til de værste ting der sker på jorden.

For det andet mener jeg; at de holder uvedkommende rumskibe væk, som er vores fjender.

Sexisme, racisme, perversiteter og at leve sundt.

Sexisme; man er ikke herre over at man selv er sexist.

Racisme; racisme er det samme som at beklage sig over at ens medmenneske har fem fingre og ikke fire, på hver hånd.

Perversiteter;

  • Homoseksualitet – det er det samme som med racisme.
  • Sadomasocisme; dette kræver lidt uddybning; det er svinsk, men det er ikke ondskab. Og der er ikke noget at gøre ved det.

At leve sundt; det er enhvers uforbeholdne pligt overfor sig selv, at leve så sundt som den pågældende magter.

Diskussion mellem Wolf og Caroline (tidligere medarbejder) om kapitalismen

W: Kapitalismen er en go ide, fordi man har mulighed for at give formuer til de fattige.

C: Kapitalismen er en dårlig ide, fordi den skaber fattige menneske…. kapitalisme skaber fattige.

W: Der er altid mennesker i fattige lande som stenrige kan give penge

C: Det er kapitalismen der gør at der er rige og fattige lande

W: Det forekommer mig at der i de fattige lande altid er  nogle der er syge og sulter og det kan andre samfundssystemer ikke lave om på.

C: Sygdom en del af livet, men meget sygdom er forårsaget fattigdom som er en følge af kapitalismen.

C og W: Vi er enige om ikke at blive enige.

W: Caroline har sagt at der er mange rige udnytter folk pga. kapitalismen

W: Kommunismen dur ikke, og jeg mener ikke der findes et 3 samfundssystem - det vil aldrig fungere.

C: Jeg tror heller ikke på planøkonomi, men kapitalismen står i vejen for udvikling af en 3. samfundsform.

W: Jeg er stadig ikke enig.

W: Jeg mener at den moderate venstrefløj har fat i denne lange ende på jorden. Caroline mener der skal være en 3. samfund system.

C: I det samfundssystem vi har nu, mener jeg også at den moderate venstrefløj har fat i den lange ende, men når markedsøkonomien bliver ophøjet til en højere sandhed så kommer vi ikke videre. Kapitalismens største problem er vækst.

En mildest talt særegen oplevelse

Det var i 80érne, jeg var på besøg hos mine forældre. Min mor sov inde ved siden af. Min far så fjernsyn. Jeg læste i en bog der hed `Den historiske Jesus´ og prøvede derudaf at finde ud af noget om Kristendommen. Som titlen antyder var det en kritik af Kristendommen. Men jeg fandt først ud af noget mange år senere. Min far var faldet i søvn. Jeg hørte en farlig larm fra fjernsynet, som sjovt nok ikke vækkede min far. Jeg rykkede over i min fjernsynsstol og så at det var en skrækudsendelse med noget om utroskab. Så dukkede der en mand op på skærmen. Og bag ved ham en bugt og et skib. Som jeg aldrig nogensinde ville kunne identificere geografisk på jorden. Han sagde; `maybe one day we will talk to man´, bagefter forklarede han, ligeledes på engelsk, hvad han mente med det. Planeten var voldsomt utilfreds med jordens tendenser til utroskab. Vi kan lige tilføje en ting til, til den sag; under den begivenhed vågnede min far op et kort øjeblik og faldt i søvn igen – uden at have bemærket en snus af hvad der foregik.

En vigtig korrektion af Wolf-Dietrich Nielsens vigtigste resultater

Korrektionen er, af Ekliptokatus.

Der tre ting i denne sag. For det første er der følgende tre sætninger; Når alt er usandt er det også usandt at alt er usandt. Når alt er relativt er det også relativt at alt er relativt. Når alt er sandt er det også sandt at alt er usandt. Disse tre sætninger indikerer at der findes sandheder og løgne, og måske også noget der er relativt, men der er mere i denne sag. Nummer to i denne sag er at, det beviser sig selv, at vi tænker, oplever og eksisterer. Nummer tre er at, det vi oplever ofte giver sammenhæng, og at man sagtens kan udføre vellykkede fysiske eksperimenter. Det sidste indikeres af virkeligheden. Derfor vil jeg påstå, at følgende fire ting er virkeligheden; Filosofien, den fysiske virkelighed, matematikken og det guddommelige.

Vi har i indledningen af mine skrifter skrevet af det var en børnetandlæge der var skyld i min ulykke, og jeg vil våge at påstå, at dette skrift er præcis hvad der må kræves af en vaskeægte videnskabsmand. ​

Jeg må gøre kraftigt opmærksom på, at to af disse idéer skal korrigeres kraftigt. Den ene er ekliptokatus og den anden er løsningen af spejlparadokset. Efter disse to korrektioner vil der komme yderligere to idéer.

Nr. 1. Korrektion af ekliptokatus

Der er disse tre sætninger: Når alt er usandt, er det også usandt, at alt er usandt. Når alt er relativt, er det også relativt, at alt er relativt. Når alt er sandt, er det også sandt, at noget er usandt. Disse tre sætninger indikerer, at der findes absolutte sandheder og absolutte løgne og nok også noget, der er relativt. Nu er det sådan, at vi ved, at vi tænker, oplever og eksisterer, og dette må faktisk siges at være en absolut kendsgerning. Ydermere er det med, at vi også kan finde logik og sammenhæng i hverdagen, i ting der sker. Dette tyder også stærkt på, at der er noget, der er absolut. Og til syvende og sidst skal det nævnes, at det har været muligt, at udføre særdeles vellykkede fysiske eksperimenter. Og nu vil jeg gerne besvare det spørgsmål som Pilatus stillede Jesus. Hvad er sandhed? Jeg mener, at det er 1 matematikken, 2 filosofien, 3 den fysiske virkelighed og 4 det der er guddommeligt.

Nr. 2. Korrektionen af løsningen af spejlparadokset

Hvorfor vender et spejl om på venstre og højre, men ikke om på op og ned? Man må forestille sig, at man står og bliver filmet af et fjernsynskamera. Bagved én er det fjernsyn, man bliver filmet i. Dette er en sammenligning med, når man spejler sig i et spejl. Når man spejler sig i et spejl, vender ansigtet mod spejlet. Og i det tilfælde med fjernsynet, vender en selv og fjernsynet samme vej. Og dette er altafgørende. I tilfældet med fjernsynet bliver der hverken vendt om på venstre og højre eller om på op og ned. Hvis man vil have, at der skal blive vendt om på op og ned, må man stå på hovedet. I de to tilfælde jeg har nævnt, er der en forskel på 180 grader fra det ene tilfælde til det andet. Dette er forklaringen.

Nu kommer de to idéer, som jeg nævnte før, at jeg ville føje til.

Nr. 3. Emplamatus

Det var sådan at for nogle år siden, der fór der en analyse gennem mit hoved, som var så abstrakt, så jeg ikke kan huske den og tvivler på, at den kan udtrykkes med ord. Jeg påviste, at det eneste der kan være noget værd er, at man er lykkelig. Og se nu på jorden i dag hvor forfærdelig den er nogle gange. Jeg mener, at noget af det kan gud ikke forhindre. Men andre ting vil han kunne gøre noget ved. Grunden, til at han ikke gør det andet, er et retfærdighedsspørgsmål. MEN! gud kan ikke tillade sig at lade dette retfærdighedsspørgsmål være vedvarende. Det kan tænkes at mennesker, som han kunne beskytte, skal betale regningen nu for at blive lykkelige i senere liv. På trods af at krigen og terroren fortsætter til den tid.

Nr. 4. Kontakt af jorden fra rummet

Jorden kan ikke blive ved med at være isoleret. En skønne dag bliver vi kontaktet. Der er tre muligheder: Nr. 1 at rumskibene kaster flyveblade ned over jorden. Nr. 2 at dem der er inkarneret på jorden fra fremmede planeter, kontakter radio og tv stationer på hele jorden og lægger alle kort på bordet. Nr. 3 at rumskibene lander på jorden. Hvis det sidste skete, mener jeg, at visse lande ville angribe. Det går for vidt at nævne hvilke. Det må man selv tænke sig til. Hvis denne krig kommer i stand, ville de pågældende lande tabe den, fordi rumskibene ville være på vores side.

Nogle flere teorier

Lidt om mig selv: Jeg troede at jeg var blevet faktisk normal, men d. 26. marts blev jeg voldsomt hysterisk over kun lidt, så jeg tror ikke at jeg er helt psykisk rask. En tarmsygdom jeg lider af, er blevet meget bedre. For nylig havde jeg blærebetændelse og ved en resolut indgriben fra to ansatte, fik jeg penicillin i en fart. Alt i alt kan jeg konstatere, at der er sket lige så meget positivt som negativt, så det går op.

Noget om dyr: Jeg mener, at dyr kan være clairvoyante. For det første har måger protesteret i årevis mod mig med deres piveri og for det andet skete der noget mærkelig i min opgang for nyligt. Der var en dame der åbnede en dør og hendes hund blev rædselsslagen, da den så mig. Den kunne mærke, at jeg var noget ganske særligt. Sidenhen har den gøet ofte ved siden ad, når jeg har opnået store resultater.

En lille filosofisk tanke: Hvordan kan det være, at hvis gud ikke har skabt Big Bang, at det så passer, så vi kan leve alligevel. Det har jeg en forklaring på. Tingene kan ikke være anderledes end de er. Det vil sige at det er en nødvendighed og ikke en tilfældighed. Hvis det var en tilfældighed, var sandsynligheden meget lille.

Et problem for kristendommen, som der er en løsning på, som jeg ikke kender: Det er en kendsgerning at universet udvider sig, hvis det aldrig begynder at trække sig sammen igen, så er det er problem at planeterne efterhånden kommer så langt væk fra hinanden, så gud ikke kan komme fra den ene planet til den anden og ordne ting. Hvis universet begynder at trække sig sammen igen, og skiftevis trækker sig sammen og udvider sig, kan der ikke blive ved med at komme nyt stof imellem stjernerne, fordi der ikke er plads til det. Det er en kendsgerning, at stoffet blander sig mere og mere sammen og så har vi det problem, at det hele ender som en tyk suppe.

Løsningen på problemet: Jeg forudsætter at universet bliver ved med at udvide sig og ikke skiftevis udvide sig og trække sig sammen. Mælkevejen og de 29 nærmeste galakser kaldes lokalhoben. Min idé går ud på, at når gamle galakser i lokalhoben bliver ubeboelige om mange milliarder år, fordi stoffet blander sig mere og mere sammen, bliver der en kæmpe flytning med ufoer fra de gamle galakser til de nye galakser der er opstået i mellemrummene, fordi de gamle galakser til de nye galakser der er opstået i mellemrummene, fordi de gamle galakser har fjernet sig mere og mere fra hinanden, så kun gud stadig komme fra den ene galakse til den anden.


Redaktør