​​

Sygeplejekonsulent

​Her kan du læse om sygeplejekonsulentens rolle i det psykosociale rehabiliteringsarbejde i Orion.​​​​​

Sygeplejekonsulenterne har ansvar for medicinhåndteringen i henhold til gældende regler og er bindeled mellem beboere og relevante interne og eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med sygeplejefaglige opgaver, fx egen læge, behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen i forbindelse med dom til behandling. 

Sygeplejekonsulenterne indgår i varierende omfang, sammen med eller i stedet for relationsmedarbejdere i beboernes og dagbrugernes teams, i samarbejdet med beboerne omkring medicin og behandling (både somatisk og psykisk) ud fra en individuel vurdering af kompleksitet, og hvor konfliktfyldt det kan være, og dermed hvordan det kan påvirke relationen mellem beboer og relationsmedarbejder. 

Sygeplejekonsulenterne er med eller tilgængelige når beboere, der ikke har mulighed for selv at opsøge distriktspsykiatrien, har besøg af psykiatere fra distriktspsykiatrien på en fast ugentlig dag. 

Sygeplejekonsulenterne står til rådighed for faglig sparring og refleksion for både ledelse og medarbejdere i Orion. Sygeplejekonsulenterne er tilgængelige på telefon hele døgnet, hvis der opstår situationer som kræver deres særlige kompetence.


Redaktør