Generelt om tilbud og visitation

​​​​​​​​​​Her kan du læse om Orions tilbud til mennesker med særligt komplekse psykosociale vanskeligheder.​​​

Målgruppe

Målgruppen er voksne mennesker med særligt komplekse psykosociale vanskeligheder. De fleste af de mennesker der benytter sig af Orions tilbud, har diagnosen skizofreni. Mange har samtidigt et aktivt misbrug og til tider en voldsom udadreagerende adfærd. Omkring en trediedel har endvidere en dom til behandling.  

Tilbud

I Orion har vi både midlertidige og længerevarende botilbud, samt aktivitets- og samværstilbud:​​

 

  • Planetstien 1 og 2 samt Flexboligerne rummer både et midlertidigt og et længerevarende botilbud godkendt efter Servicelovens §§ 107 og 108. 
  • Hostel er et midlertidigt botilbud godkendt efter Servicelovens § 107
  • Pavillonerne er et midlertidigt botilbud godkendt efter Servicelovens § 107, som drives for Københavns Kommune
  • Kulturhuset er et aktivitetstilbud godkendt efter Servicelovens § 104
  • Café Orion ligger i umiddelbar forbindelse med Kulturhuset og sælger  ernæringsrigtig og lækker mad til brugere, medarbejdere og gæster i Orion 
Du kan læse mere om de enkelte tilbud under venstremenuen.​​

Beliggenhed og fysiske rammer

Planetstien 1 og 2, Hostel, Pavillonerne og Kulturhuset er beliggende i Hillerød, tæt på bykernen og stationen og med let adgang til naturskønne områder. Flexboligerne ligger i Nivå tæt på et indkøbscenter, station, sports- og kulturfaciliteter, tæt på strand og grønne områder. ​
    
Planetstien 1 og 2 samt Flexboligerne udgøres af selvstændige boliger på ca. 45 kvm. med køkken- og badefaciliteter samt egen have og terrasse. Til hver enhed er tilknyttet fællesfaciliteter med opholdsstue og køkken.
    
​​​​I den midlertidige boenhed, Hostel, har hver beboer eget ru​mmeligt og møbleret værelse med toilet og bad. I umiddelbar tilknytning er et fællesrum med køkkenfaciliteter. Hostel er beliggende i direkte forbindelse med Kulturhuset og Café Orion.​​

Pavillonerne er 4 selvstændige pavillion-boliger med eget køkken og bad, som drives for Københavns Kommune. Beboere i pavillonerne har samme adgang til Orions fællesfaciliteter som øvrige beboere.

Kulturhuset ligger i en rummeligt og lys bygning. Det rummer bl.a. sportsfaciliteter, computercafe, værksteder, musikrum og ligger i forbindelse med et grønt og hyggeligt gårdmiljø. Det er også her Cafe Orion har til huse.
Orion rummer i alt 42 døgntilbudspladser og 3 dagtilbudspladser.

Visitation

Visitation til Orion foregår via borgerens handlekommune og sker med hjælp fra en sagsbehandler. Du kan læse mere om visitation til Orions tilbud under punktet visitation i venstremenuen.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at høre mere om Orions tilbud er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Perry Nymann eller Administrations- og kvalitetsleder Bertel Rûdinger.

Rehabiliteringsleder
Perry Nymann
Tlf.: 38 61 95 35

Redaktør