Hostel

​​Hostel er Orions midlertidige botilbud godkendt efter servicelovens § 107.​​​

Boliger og fællesfaciliteter

Hostel rummer 6 selvstændige boliger på ca. 20 m2 og et fællesrum. Hostel er beliggende i umiddelbar forbindelse med Kulturhuset, Café Orion og det gårdmiljø som findes her. ​​

Alle boliger i Hostel har eget bad og toilet. Boligerne er møbleret. Til boligerne hører en fælles opholdsstue, køkkenfaciliteter samt vaskeri og mønttelefon.​​

Fællesrummet danner rammen om husmøder og forskellige sociale aktiviteter. Hver onsdag er der fx mulighed for at deltage i fælles madlavning og spisning. Medarbejdernes rolle i fællesrummet er at understøtte muligheden for at beboerne kan trives sammen og facilitere aktiviteter og samvær.

Husorden og beboermøder

Se Orions husorden og læs om hvordan der afholdes beboermøder under højremenuen.

Orion - netværk og medarbejderdækning

Alle beboere samarbejder med relationsmedarbejdere efter eget valg. Disse medarbejdere udgør beboerens Orion - netværk. Beboerens vælgere selv hvem og hvor mange relationsmedarbejdere som er del af netværket. I Hostel er der medarbejdere døgnet rundt og og i Kulturhuset er der medarbejdere i dag og aften timerne.

Egenbetaling

Beboere i Hostel betaler en individuelt fastsat husleje til handlekommunen. Derudover bliver alle beboere opkrævet for vaskemidler månedligt. Det er endvidere muligt for den enkelte beboer at tilkøbe kost. Læs mere om de forskellige kostordninger under punktet Cafe Orion i højremenuen.

Redaktør