Hostel

​​Hostel er Orions midlertidige botilbud godkendt efter servicelovens § 107.​​​

Boliger og fællesfaciliteter

Hostel rummer 6 selvstændige boliger på ca. 20 m2 og et fællesrum. Hostel er beliggende i umiddelbar forbindelse med Kulturhuset, Café Orion og det gårdmiljø som findes her. ​​

Alle boliger i Hostel har eget bad og toilet. Boligerne er møbleret. Til boligerne hører en fælles opholdsstue, køkkenfaciliteter samt vaskeri og mønttelefon.​​

Fællesrummet danner rammen om husmøder og forskellige sociale aktiviteter. Medarbejdernes rolle i fællesrummet er at understøtte muligheden for at beboerne kan trives sammen og facilitere aktiviteter og samvær.

Orion - netværk og medarbejderdækning

Alle beboere samarbejder med relationsmedarbejdere efter eget valg. Disse medarbejdere udgør beboerens Orion - netværk. Beboerens vælgere selv hvem og hvor mange relationsmedarbejdere som er del af netværket. I Hostel er der medarbejdere døgnet rundt og og i Kulturhuset er der medarbejdere i dag og aften timerne.

Egenbetaling

Beboere i Hostel betaler en individuelt fastsat husleje til handlekommunen. Derudover bliver alle beboere opkrævet for vaskemidler månedligt. Det er endvidere muligt for den enkelte beboer at tilkøbe kost. 

Redaktør