​​

Kulturhuset

Kulturhuset danner ramme for fælles tilbud om aktiviteter og samvær i Orion.

Tilbud om aktiviteter og samvær i Orion

Kulturhuset er en del af Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion, der er et tilbud til mennesker med særligt komplekse psykosociale vanskeligheder under Region Hovedstadens Sociale Virksomhed. Med base i Orions Kulturhus udspringer en række af de aktiviteter og muligheder for samvær, som findes i Orion. Kulturhusets tilbud er en integreret del af det botilbud man har, når man bor i Orion. Kulturhuset tilbyder desuden nogle dagtilbudspladser til mennesker, der bor udenfor Orion.

Både beboere og dagbrugere i Orion tilbydes et Orion-netværk.  Orion-netværket består af de medarbejdere i Orion, man som beboer eller dagbruger ønsker skal have en særlig rolle i forhold til en. I dialog med de medarbejdere man har valgt til sit Orion-netværk, finder man ud af, hvordan man gerne vil bruge Kulturhuset og man træffer aftaler om aktiviteter, samtaler og andre ting der har relevans for ens brug af Kulturhuset.

Som beboer eller dagbruger kan man komme med ønsker og være med til at igangsætte aktiviteter i Kulturhus-regi. Dette kan gøres sammen med nogen fra ens netværk eller sammen med andre beboere, dagbrugere og medarbejdere i Orion.

Målet

Orions beboere og dagbrugere er præcis så forskellige som mennesker er, med forskellige ønsker, drømme og muligheder. Målet er derfor et tilbud der kan omfatte samvær og aktiviteter ud fra den enkeltes ønsker, behov og drømme.  I samskabelse med beboere og dagbrugere arbejder vi på at planlægge meningsfulde tilbud om aktiviteter og samvær, der understøtter og bidrager til den enkeltes recovery-proces. Vi kalder det livsinspiration.

Livsinspiration i Orion

I Orion skelner vi mellem individuelt baseret aktivitet og samvær og de fællesskabsskabende aktiviteter og tilbud om samvær. Det individuelle tilbud tager udgangspunkt i samarbejdet mellem beboere/dagbrugere og disses Orion-netværk og er formet af den enkeltes ønsker og behov. De fællesskabsskabende tilbud kan også udspringe af den enkeltes ønsker, men er tilbud der er åbne for alle.

Nedenfor beskrives de fælles aktiviteter og tilbud om samvær.

Månedlige aktiviteter

I Orion har vi en række faste aktiviteter. Det bidrager til at skabe en gennemskuelig hverdag, med faste pejlemærker, for dem der har behov for det. Hver måned udkommer der en aktivitetskalender med aktiviteter såsom yoga, løb, band og mulighed for kreativ udfoldelse i Åbent værksted. Link til aktivitetskalendere på hj.side

Projektforløb

Vi arbejder også med projektforløb. Dette giver et dynamisk tilbud, som løbende formes efter beboere og dagbrugeres behov og ønsker. Disse forløb kan udspringe af ideer hos både beboere, dagbrugere og medarbejdere. Det kan være korte eller lange forløb og bestå af alt fra svømmeforløb til fx et livshistoriefortællings-forløb.

Fælles lærings fora

Vi er i Orion optagede af at skabe fora for fælles læring for beboere, dagbrugere og medarbejdere. Vi kan alle lære af hinanden på forskellige områder, og vi sætter en ære i at være nysgerrige omkring, hvad vi hver især har brug for eller kan bidrage med. Derfor arbejder vi med forskellige lærings-fora. På ugentlig basis er der fx stemmehørergruppe, for alle interesserede. Derudover er der temaarrangementer til fælles læring med fx foredrag, filmfremvisning, musik eller teater.

Fælles arrangementer

I Kulturhuset har vi nogle årlige arrangementer og traditioner som er festlige og fornøjelige tilbagevendende begivenheder. Herunder fire forskellige sportsdage, en musikfestival samt sæsonprægede begivenheder og fejring af fødselsdage m.v.

De fysiske rammer

Kulturhuset

Kulturhuset er beliggende i et rummeligt og lyst hus. Der er bl.a. sportsfaciliteter, computercafe, værksted og musikrum. Det ligger i forbindelse med et grønt og hyggeligt gårdmiljø. Det er også i Kulturhuset at Cafe Orion har til huse.

Café Orion

Café Orion er hjertet i Kulturhuset. Det er her alle i Orion kan mødes; beboere, dagbrugere, medarbejdere og ledelse. Vi mødes i forbindelse med dagens måltider, men også i forbindelse med runde fødselsdage, tema- og kulturarrangementer, receptioner, sports- og musikarrangementer og meget andet.

I cafeen kan man købe morgenmad kl.8.15, frokost kl.12, aftensmad kl.17.30 samt the og kaffe i løbet af dagen.

Ture ud af huset

Vi bruger Hillerød og omegn når vi tager på caféture, i biografen, på gocarttur eller ud i naturen, men vi kommer også længere væk når vi fx tager på fisketur, skitur og tysklandstur.

Nyhedsbrev

Hver måned udkommer der et nyhedsbrev om Kulturhusets tilbud. Heri beskrives allerede afholdte og kommende tilbud og arrangementer.

Særligt for dagbrugere

Åbningstider i Kulturhuset

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8-19

Onsdag kl. 8-16

Lørdag, søndag og aftentimer efter aftale.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om Kulturhuset eller om muligheden for at blive dagbruger kan du kontakte rehabiliteringsleder Britta Nielsen.


Rehabiliteringsleder
Britta Nielsen
Tlf.: 38 61 95 34

Redaktør