Pavillionerne

​Pavillionerne er 4 midlertidige boliger på Københavnsvej i Hillerød. De 4 pladser drives af Orion for Københavns kommune. 

Pavillionerne er 4 midlertidige boliger på Københavnsvej i Hillerød, som drives af Orion for Københavns kommune efter § 107. Som beboer i pavillionerne har man adgang til Orions aktivitets- og samværstilbud, såvel som til de øvrige faciliteter på Orion, på lige fod med andre beboere.
Redaktør