Visitation

​Her kan du læse om proceduren for visitation til Orion.​

Visitation til Orions tilbud foregår via borgerens handlekommune og sker med hjælp fra en sagsbehandler. Handlekommunen sender visitationssagen med anmodning om en plads til:​

Den Sociale Virksomhed

Milnersvej 35B, 1

3400 Hillerød​​​


Den Sociale Virksomhed vurderer sammen med Orion om borgeren matcher målgruppen i Orion. Hvis dette ikke er tilfældet, kontaktes kommunen med henblik på drøftelse af andre muligheder med borgeren.​​

Hvis borgeren matcher målgruppen, vil handlekommunen modtage en bekræftelse af, at borgeren er sat på venteliste til Orion fra Den Sociale Virksomhed og handlekommunen vil blive kont​aktet, når der er plads til borgeren.​​​

Handlekommunen giver borgeren besked om resultatet af målgruppematch og om ledig plads.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om visitationsproceduren er du velkommen til at kontakte Rehabiliteringsleder Perry Nymann.​​

Rehabiliteringsleder
Perry Nymann
Tlf.: 38 61 95 35
E-mail​​: perry.nymann@regionh.dk 

 

Redaktør