Psykoaktive stoffer

Bogen ”Stof til eftertanker” udkom juni 2019 som resultatet af en proces indledt i 2016 hvor der blev sat gang i et projekt om rusmidler i Orion. 

Projektet handlede i første omgang om at blive klogere på brugen af rusmidler, og hvad det betyder for livet i Orion.  Vi interesserede os for, hvilke tilbud i forhold til rusmiddelbrug der findes til de mennesker, som er Orions målgruppe, og hvilken viden og forståelse tilbuddene bygger på.

 

I løbet af processen opstod ønsket om 'at sætte ord på' og skriftliggøre, for at synliggøre og styrke vores eksisterende praksis og erfaringer, tydeliggøre de dilemmaer vi oplever, og med afsæt i det forhåbentlig komme vigtige skridt nærmere det, som vi undervejs er blevet overbeviste om, at vi gerne vil udvikle videre.

 

Vi håber at bogen vil have bredere interesse i de mange sammenhænge, hvor man forholder sig til mennesker med psykosociale vanskeligheder og samtidigt brug af psykoaktive stoffer.

 

Du kan downloade bogen som pdf her, og hvis du er interesseret i at købe bogen, koster et eksemplar 179 kr. samt porto og ekspeditionsomkostninger. Du bestiller bogen ved henvendelse til orion@regionh.dk


Redaktør