Åben dialog

​​Her kan du læse om hvordan vi arbejder med Åben Dialog i den psykosociale rehabiliteringsindsats i Orion.​​​​

I forlængelse af traditionen for at arbejde systemisk/narrativt og at have et klart fokus på hvordan vi møder de mennesker, der benytter sig af vores tilbud, har vi i de kommende år valgt at arbejde med at integrere Åben Dialog tilgangen som et bærende element i den psykosociale rehabiliteringsindsats i Orion.​

Åben Dialog udgør en særskilt tilgang, men er funderet i den systemisk/narrative tradition. Konkrete borgerrettede metoder som tilbydes på nuværende tidspunkt er:​

  • ​Dialogmøder
Hvis du er interesseret i at læse mere om den socialfaglige tilgang i Orion og finde beskrivelser af nogle af de metoder, som anvendes i det individuelle samarbejde mellem brugere og medarbejdere, kan du se Orions metodekatalog. Du finder metodekataloget under venstremenuen.​

Redaktør