Generelt om tilgang og metoder

​​Her kan du læse om tilgang og metoder i det psykosociale rehabiliteringsarbejde i Orion.​

​I Orion arbejder vi recovery-orienteret. Det vil sige at støtten til de mennesker, der benytter sig af vores tilbud, ydes ud fra en en overbevisning om, at alle kan komme sig.​​ 

Det psykosociale rehabiliteringsarbejde er den måde, hvorpå vi i Orion tilbyder vores professionelle bidrag til den enkeltes recoveryproces. En rehabiliterende tilgang sikrer, at det enkelte menneske er i centrum og at indsatsen baseres på menneskets hele liv og egne beslutninger.​​

​I rehabiliteringsarbejdet i Orion tages mange forskellige metoder i brug. Særlige fokusområder er:​ ​

  • Systemisk-narrative metoder
  • Åben Dialog
  • Kognitive metoder
  • Stemmehøring  
  • Sind og krop
  • Konflikthåndtering
​De enkelte metoder er beskrevet nærmere i Orions metodekatalog, hvor du også kan læse mere om den overordnede tilgang, som vi arbejder ud fra og om vores forståelse af 'metode' i psykosocialt rehabiliteringsarbejde. Find kataloget under 'Metodekatalog' i venstremenuen.

 

Redaktør