Kognitive metoder

​​Her kan du læse om hvordan vi arbejder med kognitive metoder i den psykosociale rehabiliteringsindsats i Orion.​

I den psykosociale rehabiliteringsindsats i Orion arbejdes der også med en række metoder, som er funderet kognitiv teori.​

Kognitiv teori er oprindeligt udviklet som et alternativ til blandt andet psykoanalysen og ideen om at det er nødvendigt at gennemgå en lang proces for at nå ind til ondets rod og forstå hvor "problemet" stammer fra, bearbejde det og frigøre sig fra det. Kognitiv teori er derimod funderet i forståelsen af, at problemet bor i vores uhensigtsmæssige tankemønstre og at vi ved at ændre disse kan eliminere problemet.​

Selvom den kognitive teori kan siges at placere "problemet" hos den enkelte og dermed at være svært forenelig med et systemisk-narrativt perspektiv, er der i praksis elementer fra de to tilgange der kan supplere hinanden. I begge tilfælde er der tale om metoder, som har til hensigt, at hjælpe den enkelte til at tænke mere konstruktivt om sig selv. ​

Specifikke kognitive metoder som benyttes i Orion, er:​ ​

  • Diamanten
  • Motivationssamtalen​
Hvis du er interesseret i at læse mere om den socialfaglige tilgang i Orion og finde beskrivelser af nogle af de me​toder, som anvendes i det individuelle samarbejde mellem brugere og medarbejdere, kan du se Orions metodekatalog. Du finder metodekataloget under venstremenuen.

Redaktør