Konflikthåndtering og voldsforebyggelse

​​Her kan du læse om de metoder, der anvendes målrettet for at skabe et trygt leve- og arbejdsmiljø ved at forebygge og håndtere konflikter og vold, i den psykosociale rehabiliteringsindsats i Orion.​

I Orion arbejdes der målrettet med tryghed, forebyggelse og håndtering af konflikter og vold. Vi arbejder løbende med at understøtte et trygt og godt leve- og arbejdsmiljø, og tænker dette ind i både rums fysiske indretning og måden vi møder de mennesker der benytter sig af vores tilbud på.


Vores tilgang til forebyggelse og håndtering af konflikter tager udgangspunkt i forebyggelsens 3 faser:​​

  1. Den primære forebyggelse som finder sted før konflikten udvikler sig og som handler om den måde, vi møder de mennesker, der benytter sig af vores tilbud på og som blandt andet reflekteres i de socialfaglige tilgange og metoder.

  2. Den sekundære forebyggelse som foregår under konfliktoptrapningen eller voldsudøvelsen, hvor fysiske konflikter forstås som noget, der så vidt muligt skal undgås og det er et princip, at det som udgangspunkt er bedre at gå sin vej i en situation, der er under optrapning end at sætte hårdt mod hårdt og hvor Durewall-metoden tages i anvendelse, når det ikke er lykkes at undgå, at en konflikt bliver fysisk.

  3. Den tertiære foreby​ggelse ​som sættes i værk efter den akutte konfliktsituation eller voldsepisode, hvor målet er at håndtere og bearbejde den voldsomme episode og forebygge at en ny situation opstår.​

Arbejdet med forebyggelse og håndtering af konflikter og vold i Orion består, som det fremgår ovenfor, af en lang række elementer og kan ikke adskilles fra den socialfaglige tilgang, rehabiliteringsindsatsen i Orion bygger på.
 Det er ikke muligt at beskrive alle disse elementer i dybden her, men hvis du er interesseret, i kan du læse mere om arbejdet, om historien bag og om erfaringer fra hverdagen i notatet; Vold og magt og når det ikke går så galt (Orion 2016), eller i; Retningslinjer for arbejdet med tryghed og forebyggelse i Orion(Orion 2016).

Specifikke målrettede metoder som anvendes er:​​

  • Durewall - Nænsom nødværge
  • Defusing/Debriefing​


Hvis du er interesseret i at læse mere om hvordan der arbejdes med tryghed og forebyggelse i Orion og finde beskrivelser af de to metoder, kan du se Orions metodekatalog. Du finder metodekataloget under venstremenuen.​

​​
Redaktør