Stemmehøring

​​Her kan du læse om hvordan vi arbejder med stemmehøring i den psykosociale rehabiliteringsindsats i Orion.​​

Arbejdet med stemmehøring er endnu en ny og lovende tilgang som vi arbejder med at udvikle i Orion. Det repræsenterer en ny tilgang til arbejdet med mennesker, der hører stemmer og/eller ser skikkelser - og som ofte har en skizofrenidiagnose.​ 


Arbejdet med stemmehøring forener elementer af både systemisk/narrative og kognitive metoder. Konkrete metoder som tilbydes på nuværende tidspunkt er:​

  • Maastricht Interview
  • Stemmedialog​
Hvis du er interesseret i at læse mere om den socialfaglige tilgang i Orion og finde beskrivelser af nogle af de metoder, som anvendes i det individuelle samarbejde mellem brugere og medarbejdere, kan du se Orions metodekatalog. Du finder metodekataloget under venstremenuen.​

Redaktør